algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Balas'a - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Kot, 08 kwietnia 2011 23:35
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

balas_1_c.cpp:
//Algorytm Balas'a
//www.algorytm.org

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <algorithm>
#define INF 1000000;

using namespace std;

typedef std::vector< std::vector<int> > MVector;

/* Funkcja pozwalajaca przeksztalcic dowolne zadanie (maksymalizacyjne badz minimalizacyjne)
 * z dowolnymi ograniczeniami (wieksze rowne lub mniejsze rowne) do postaci pozwalajacej
 * rozwiazanie zadania za pomoca algorytmu Balas'a
 *
 * Dane wejsciowe:
 * N - liczba zmiennych
 * M - liczba ograniczen
 * A - macierz wspolczynnikow
 * B - wektor ograniczen
 * C - wektor wartosci funkcji celu
 * O - wektor okreslajacy rodzaj ograniczen (mniejsze rowne - 0, wieksze rowne - 1)
 * MAX - zmienna logiczna okreslajaca czy zadanie jest sformulowane jako maksymalizacyjne - true
     badz minimalizacyjne - false
 */
void PrepareBalas(unsigned int N, unsigned int M, int** A, int* B, int* C, int* O, bool MAX)
{
 // Ustawienie wszystkich ograniczen na mniejsze rowne
 for(unsigned int i=0; i<M; i++)
 {
  if(O[i]>0) // Jesli ograniczenie wieksze rowne mnozymy przez -1
  {
   for(unsigned int j=0;j<N;j++)
    A[i][j]=-A[i][j];
   B[i]=-B[i];
  }
 }

 // Zmiana problemu maksymalizacji na problem minimalizacji
 if(MAX)
 {
  for(unsigned int j=0;j<N;j++)
  {
   C[j]=-C[j];
   if(C[j]<0)
   {
	for(unsigned int i=0; i<M; i++)
	{
	 A[i][j]=-A[i][j];
	 B[i]=B[i]+A[i][j];
	}
   }
  }
 }

}

/* Funkcja realizujaca algorytm Balas'a
 *
 * Dane wejsciowe:
 * N - liczba zmiennych
 * M - liczba ograniczen
 * A - macierz wspolczynnikow
 * B - wektor ograniczen
 * C - wektor wartosci funkcji celu
 */
bool Balas(unsigned int N, unsigned int M, int** A, int* B, int* C)
{

 std::vector<int> X(N), XX(N), U(N), Y(M), V(N), T;

 MVector MT(N, std::vector<int>(0));

 int FVAL=INF;
 int Z=0, YMIN, SUM, R;
 bool EXIST=false;
 bool FLAGUE;


 // Wyzerowanie początkowych zmiennych
 for(unsigned int j=0; j<N; j++)
 {
  X[j]=0;
  U[j]=0;
  XX[j]=-1;
 }

 // Petla glowna algorytmu
 while(true)
 {
 // Petla algorytmu nie zawierajaca kroku 6-tego
  while(true)
  {
   // Krok 2
   for(unsigned int i=0; i<M; i++)
   {
	Y[i]=B[i];
	for(unsigned int j=0;j<N; j++)
	{
	 if(XX[j]>0)
	  Y[i]=Y[i]-A[i][j]*XX[j];
	}
   }
   YMIN=*(min_element(Y.begin(), Y.end()));

   Z=0;
   for(unsigned int j=0;j<N; j++)
   {
	if(XX[j]>0)
	 Z=Z+C[j]*XX[j];
   }

   if(YMIN>=0 && Z<FVAL)
   {
	X=XX;
	FVAL=Z;
	EXIST=true;
	break;
   }

   // Krok 3
   T.clear();
   for(unsigned int j=0; j<N; j++)
   {
	for(unsigned int i=0;i<M; i++)
	{
	 if(XX[j]<0 && A[i][j]<0 && Z+C[j]<FVAL && Y[i]<0)
	 {
	  T.push_back(j);
	  break;
	 }
	}
   }
   if(T.size()==0)
	break;

   // Krok 4
   FLAGUE=false;
   for(unsigned int i = 0; i < M; i++)
   {
	if(Y[i]<0)
	{
	 SUM=0;
	 for(unsigned int j = 0; j < T.size(); j++)
	  SUM=SUM+min(0, A[i][T[j]]);

	 if(Y[i]-SUM<0)
	 {
	  FLAGUE=true;
	  break;
	 }
	}
   }
   if(FLAGUE==true)
	break;

   // Krok 5
   MT.clear();
   FLAGUE=false;
   for(unsigned int j = 0; j < N; j++)
   {
	for(unsigned int i = 0; i < M; i++)
	{
	 if(Y[i]-A[i][j]<0)
	  MT[j].push_back(i);
	}

	V[j]=0;
	for(unsigned int i = 0; i < MT[j].size(); i++)
	 V[j]=V[j]+Y[MT[j][i]]-A[MT[j][i]][j];

	if(MT[j].size()>0)
	 FLAGUE=true;
   }
   if(FLAGUE==false)
	break;

   FLAGUE=false;
   for(unsigned int j = 0; j < N; j++)
   {
	if(V[j] >= *(max_element(V.begin(), V.end())))
	{
	 XX[j]=1;
	 for(unsigned int k=0; k<N; k++)
	  if(U[k]==0)
	  {
	   U[k]=j;
	   break;
	  }

	 FLAGUE=true;
	 break;
	}
   }
   if(FLAGUE==false)
	break;

  }

  // Krok 6
  R=-1;
  for(int k=N-1; k>=0; k--)
  {

   if(U[k]>0)
   {
	XX[U[k]]=0;
	U[k]=-U[k];
	R=k+1;
	break;
   }
  }
  if(R<0)
   break;
  for(unsigned int k=R; k<N; k++)
   U[k]=0;
 }
 if(EXIST)
 {
  cout << "x = (";
  for(unsigned int i=0; i<N; i++)
  {
   if(X[i]<0)
	X[i]=0;
   cout << X[i];
   if(i==N-1)
	cout << ");";
   else
	cout << ",";
  }
  cout << endl;
  cout << "Function value: " << FVAL << endl;
 }
return EXIST;
}

int main()
{
 unsigned int N=4;
 unsigned int M=3;
 int** A = new int*[M];
 int* B = new int[M];
 int* C = new int[N];

 for(unsigned int i=0; i<M; i++)
  A[i] = new int[N];

 // Przykladowy problem
 C[0]=10; C[1]=14; C[2]=21; C[3]=42;
 B[0]=-12; B[1]=-14; B[2]=-10;
 A[0][0]=-8; A[0][1]=-11; A[0][2]=-9; A[0][3]=-18;
 A[1][0]=-2; A[1][1]=-2; A[1][2]=-7; A[1][3]=-14;
 A[2][0]=-9; A[2][1]=-6; A[2][2]=-3; A[2][3]=-6;

 /* Zmienić na N=5
 C[0]=5; C[1]=7; C[2]=10; C[3]=3; C[4]=1;
 B[0]=-2; B[1]=0; B[2]=-1;
 A[0][0]=-1; A[0][1]=3; A[0][2]=-5; A[0][3]=-1; A[0][4]=4;
 A[1][0]=2; A[1][1]=-6; A[1][2]=3; A[1][3]=2; A[1][4]=-2;
 A[2][0]=0; A[2][1]=1; A[2][2]=-2; A[2][3]=1; A[2][4]=1;*/


 // Tablica zawierająca informację, czy ograniczenie jest:
 // 0 - mniejsze równe B[i]
 // 1 - większe równe B[i]
 int* O = new int[M];
 O[0]=0; O[1]=0; O[2]=0;


 // Wywolanie przygotowania algorytmu
 PrepareBalas(N, M, A, B, C, O, false);

 // Wywolanie algorytmu
 Balas(N, M, A, B, C);


 // Zwolnienie dynamicznej pamieci
 for(unsigned int i=0; i<M; i++)
  delete A[i];
 delete B;
 delete C;

 return (0);
}
Dodaj komentarz