algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda Gaussa - Seidela - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 13 marca 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Algorytm Gaussa-Seidela - Delphi/gs.dpr:
// Metoda Gaussa-Seidela
// www.algorytm.org
// (c) 2006 Tomasz Lubinski

program gs;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
A: Array [1..100] of Array [1..100] of Double;
L: Array [1..100] of Array [1..100] of Double;
D: Array [1..100] of Array [1..100] of Double;
U: Array [1..100] of Array [1..100] of Double;
b: Array [1..100] of Double;
x: Array [1..100] of Double;

n, iter: Integer;
i, j, k : Integer;

begin
  // Get n
  Writeln('Metoda Gaussa-Seidela');
  Writeln('Rozwiazywanie ukladu n-rownan z n-niewiadomymi Ax=b');
  Writeln('Podaj n');
  Readln(n);
  if (n < 1) or (n > 100) then
   begin
     Writeln('Nieprawidlowa warosc parametru n');
     exit;
   end;

  // Get values of A
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to n do
     begin
      writeln('A[' + IntToStr(i) + '][' + IntToStr(j) +'] = ');
      read(A[i][j]);
      if (i = j) and (A[i][j] = 0) then
        begin
         writeln('Wartosci na przekatnej musza byc rozne od 0');
         exit;
        end;
     end;

  // Get values of b
  for i:=1 to n do
   begin
     writeln('b[' + IntToStr(i) + '] = ');
     read(b[i]);
   end;

  // Divide A into L + D + U
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to n do
     begin
      if (i < j) then
        U[i][j] := A[i][j]
      else if (i > j) then
        L[i][j] := A[i][j]
      else
        D[i][j] := A[i][j];
     end;

  // Calculate D^-1
  for i:=1 to n do
   D[i][i] := 1/D[i][i];

  // Calculate D^-1 * b
  for i:=1 to n do
   b[i] := D[i][i] * b[i];

  //Calculate D^-1 * L
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to i-1 do
     L[i][j] := D[i][i] * L[i][j];

  //Calculate D^-1 * U
  for i:=1 to n do
   for j:=i+1 to n do
     U[i][j] := D[i][i] * U[i][j];

  //Initialize x
  for i:=1 to n do
   x[i] := 0;

  writeln('Ile iteracji algorytmu wykonac? ');
  readln(iter);

  for k:=1 to iter do
   for i:=1 to n do
     begin
      x[i] := b[i];            // x = D^-1*b -
      for j:=1 to i-1 do
        x[i] := x[i] - L[i][j]*x[j];  // D^-1*L * x -
      for j:=i+1 to n do
        x[i] := x[i] - U[i][j]*x[j];  // D^-1*U * x
     end;

  writeln('Wynik');
  for i:=1 to n do
   writeln('x[' + IntToStr(i) + '] = ' + FloatToStr(x[i]));

  readln;

end.
Dodaj komentarz