algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda Jacobiego - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 08 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Algorytm Jacobiego - Delphi/jacobi.dpr:
// Metoda Jacobiego
// www.algorytm.org
// (c) 2006 Tomasz Lubinski

program jacobi;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
A: Array [1..100] of Array [1..100] of Double;
M: Array [1..100] of Array [1..100] of Double;
N: Array [1..100] of Double;
b: Array [1..100] of Double;
x1: Array [1..100] of Double;
x2: Array [1..100] of Double;

num, iter: Integer;
i, j, k : Integer;

begin
  // Get n
  Writeln('Metoda Jacobiego');
  Writeln('Rozwiazywanie ukladu n-rownan z n-niewiadomymi Ax=b');
  Writeln('Podaj n');
  Readln(num);
  if (num < 1) or (num > 100) then
   begin
     Writeln('Nieprawidlowa warosc parametru n');
     exit;
   end;

  // Get values of A
  for i:=1 to num do
   for j:=1 to num do
     begin
      writeln('A[' + IntToStr(i) + '][' + IntToStr(j) +'] = ');
      read(A[i][j]);
      if (i = j) and (A[i][j] = 0) then
        begin
         writeln('Wartosci na przekatnej musza byc rozne od 0');
         exit;
        end;
     end;

  // Get values of b
  for i:=1 to num do
   begin
     writeln('b[' + IntToStr(i) + '] = ');
     read(b[i]);
   end;

  // Calculate N = D^-1
  for i:=1 to num do
   N[i] := 1/A[i][i];

  // Calculate M = -D^-1 (L + U)
  for i:=1 to num do
   for j:=1 to num do
     if (i = j) then
      M[i][j] := 0
     else
      M[i][j] := - (A[i][j] * N[i]);

  //Initialize x
  for i:=1 to num do
   x1[i] := 0;

  writeln('Ile iteracji algorytmu wykonac? ');
  readln(iter);

  for k:=1 to iter do
   begin
     for i:=1 to num do
      begin
        x2[i] := N[i]*b[i];
        for j:=1 to num do
         x2[i] := x2[i] + M[i][j]*x1[j];
      end;
     for i:=1 to num do
      x1[i] := x2[i];
   end;

  writeln('Wynik');
  for i:=1 to num do
   writeln('x[' + IntToStr(i) + '] = ' + FloatToStr(x1[i]));

  readln;

end.
Dodaj komentarz