algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyznaczanie daty Wielkanocy - metoda Meeusa/Jonesa/Butchera - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 14 lipca 2016 20:26
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

easter.cpp:
 /*
 * Wyznaczanie daty Wielkanocy - metoda Meeusa/Jonesa/Butchera
 * (c)2016 by Michał Witaszek
 * www.algorytm.org
 * Implementacja C++11 
 */

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

//znak separatora zapisu daty
const char separator = '.';

//funkca zwracająca datę wielkoanocy jako wartość typu std::string
string easter(short int year){
 
 //zmienne pomocnicze
 int a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, p;
 
 //implementacja algorytmu metody Meeusa/Jonesa/Butchera
 a = year % 19;
 b = (int)(year / 100);
 c = year % 100;
 d = (int)(b / 4);
 e = b % 4;
 f = (int)((b + 8) / 25);
 g = (int)((b - f + 1) / 3);
 h = (19 * a + b - d - g + 15) % 30;
 i = (int)(c / 4);
 k = c % 4;
 l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) % 7;
 m = (int)((a + 11 * h + 22 * l) / 451);
 p = (h + l - 7 * m + 114) % 31;
 
 unsigned short int day_n = p + 1;
 unsigned short int month_n = ((h + l - 7 * m + 114) / 31);
 
 
 //std::to_string C++11
 string day = to_string(day_n);
 string month=to_string(month_n);
 
 //dodawanie zer wiodących
 if(day_n < 10) day = "0"+day;
 if(month_n < 10) month = "0"+month;
 
 //zapisz datę wielkanocy do zmiennej typu std::string
 string easter_date = day + separator + month + separator + to_string(year);
 
 //zwróc wynik fukcji
 return easter_date; 
}

int main(){
 cout<< "Wyznaczanie daty Wielkanocy - metoda Meeusa/Jonesa/Butchera" << endl;
 cout<< "Podaj rok: ";

 short int year_n = -1;

 while(year_n<0){ //dopóki nie podano wartości dodatniej
 cin >> year_n; //pobierz rok
 if(year_n<0)	 //jeśli podano wartość ujemną
	cout<< "Podaj wartość dodatnią: "; //wyświetl komunikat z instrukcją
 }

 //wyświetl wyliczoną datę
 cout << "Data Wielkanocy to: "<< easter(year_n) << endl;
 
}
Dodaj komentarz