algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyznaczanie dnia tygodnia - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 18
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Burchardt, 17 marca 2012 13:06
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

dzien_tygodnia.cpp:
//Wyznaczanie dnia tygodnia na podstawie daty
//Michał Burchardt
//www.algorytm.org

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

//tablica z nazwami dni tygodnia
string tydzien[] =
	{"Poniedzialek", "Wtorek", "Sroda", "Czwartek", "Piatek", "Sobota", "Niedziela"};

//tablica z liczba dni od początku roku (nieprzestepnego) dla kolejnych miesiecy
 int liczbaDni[] =
	{0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334};

//1 jezeli podany rok jest przestepny,
//0 w przeciwnym wypadku
int przestepny(int rok) {
	return ((rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0) || rok % 400 == 0);
}

//dla podanej daty wyznacza dzien tygodnia
//0 - poniedziałek, 1 - wtorek, ... 6 - niedziela
int dzienTygodnia(int dzien, int miesiac, int rok) {
	int dzienRoku;
	int yy, c, g;
	int wynik;

	dzienRoku = dzien + liczbaDni[miesiac-1];
	if ((miesiac > 2) && (przestepny(rok) == 1))
		dzienRoku++;

	yy = (rok - 1) % 100;
	c = (rok - 1) - yy;
	g = yy + (yy / 4);
	wynik = (((((c / 100) % 4) * 5) + g) % 7);
	wynik += dzienRoku - 1;
	wynik %= 7;

	return wynik;
}

int main()
{
  int m, r, d, wynik;
  cout <<"Podaj dzien: ";
  cin >> d;
  cout <<"Podaj miesiac: ";
  cin >> m;
  cout <<"Podaj rok: ";
  cin >> r;
  wynik = dzienTygodnia(d, m, r);
  cout <<endl <<tydzien[wynik]<<endl;
  cin.sync();
  cin.get();
  return 0;
}
Dodaj komentarz