algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyznaczanie lat przestępnych - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 19 lutego 2008 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Lata przestepne - Delphi/lp.dpr:
// Obliczanie lat przestepnych
// www.algorytm.org
// (c) 2008 by Tomasz Lubinski

program lp;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;


// sprawdz czy dany rok jest przestepny
function przestepny(rok: Integer): boolean;
begin
  result := (((rok mod 4 = 0) and (rok mod 100 <> 0)) or (rok mod 400 = 0));
end;


var
  rok: Integer;
  
begin  
  writeln('Podaj rok do sprawdzenia.');
  readln(rok);
  
  if przestepny(rok) = true then
   writeln('Podany rok jest przestepny.')
  else
   writeln('Podany rok nie jest przestepny.');  

end.

Dodaj komentarz