algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Akcent kolorystyczny - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 19 sierpnia 2010 10:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Color Accent - C++/Color_accent.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
//Akcent koloru
//www.algorytm.org
//(c) 2010 by Tomasz Lubinski

#include <vcl.h>
#include "math.h"
#pragma hdrstop

#include "Color_accent.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;

struct rgb
{
  Byte b;
  Byte g;
  Byte r;
};

#define MIN(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))

void RGB2HSV(float &hue, float &sat, float &val, float red, float grn, float blu){
    float x, f, i;

    x = MIN(MIN(red, grn), blu);
    val = MAX(MAX(red, grn), blu);
    if (x == val){
        hue = 0;
        sat = 0;
    }
    else {
        f = (red == x) ? grn-blu : ((grn == x) ? blu-red : red-grn);
        i = (red == x) ? 3 : ((grn == x) ? 5 : 1);
        hue = fmod((i-f/(val-x))*60, 360);
        sat = ((val-x)/val);
    }
}

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::SrcMouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button,
   TShiftState Shift, int X, int Y)
{
  TColor color;
  rgb *Psrc, *Pdst;
  float hsrc, ssrc, vsrc, hdst, sdst, vdst, hfrom, hto;
  int range;

  Dst->Canvas->Brush->Color = clWhite;
  Dst->Canvas->Rectangle(0, 0, Src->Picture->Bitmap->Width, Src->Picture->Bitmap->Height);
  Dst->Picture->Bitmap->PixelFormat = pf24bit;

  color = Src->Canvas->Pixels[X][Y];
  RGB2HSV(hsrc, ssrc, vsrc, (color & 0xFF) / 255.0, ((color & 0xFF00) >> 8) / 255.0, ((color & 0xFF0000) >> 16) / 255.0);
  range = StrToInt(Range->Text);
  hfrom = fmod((hsrc - (range / 2)) + 360, 360);
  hto = fmod(hsrc + (range / 2), 360);

  for (int i=0; i<Src->Picture->Bitmap->Height; i++)
  {
   Psrc = (rgb *)Src->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   Pdst = (rgb *)Dst->Picture->Bitmap->ScanLine[i];
   for (int j=0; j<Src->Picture->Bitmap->Width; j++)
   {
     RGB2HSV(hdst, sdst, vdst, Psrc->r/255.0, Psrc->g/255.0, Psrc->b/255.0);

     if (( hfrom <= hto &&
        hfrom <= hdst &&
        hto >= hdst) ||
       ( hfrom > hto &&
        ( hfrom <= hdst ||
         hto >= hdst )))
     {
      *Pdst = *Psrc;
     }
     else
     {
      Pdst->r = (int)(0.299 * Psrc->r + 0.587 * Psrc->g + 0.114 * Psrc->b);
      Pdst->g = (int)(0.299 * Psrc->r + 0.587 * Psrc->g + 0.114 * Psrc->b);
      Pdst->b = (int)(0.299 * Psrc->r + 0.587 * Psrc->g + 0.114 * Psrc->b);
     }

     Psrc++;
     Pdst++;
   }
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------
Komentarze
photo
+1 # cx3 2015-04-13 02:43
Coś pięknego
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz