algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Histogram - rozciąganie - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 15 listopada 2019 21:18
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Histogram/Form1.cs:
//Wyznaczanie i rozciąganie Histogramu
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Histogram
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private int[] red = null;
    private int[] green = null;
    private int[] blue = null; 

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "Obrazy (*.jpg;*.gif;*.png;*.bmp)|*.jpg;*.gif;*.png;*.bmp";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        //Wczytaj plik
        picture.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        picture.Height = picture.Image.Height;
        picture.Width = picture.Image.Width;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(Math.Max(picture.Width + 30, 345), picture.Height + 155);

        //Oblicz histogram
        red = new int[256];
        green = new int[256];
        blue = new int[256];        
        for (int x = 0; x < picture.Width; x++)
        {
          for (int y = 0; y < picture.Height; y++)
          {
            Color pixel = ((Bitmap)picture.Image).GetPixel(x, y);
            red[pixel.R]++;
            green[pixel.G]++;
            blue[pixel.B]++;
          }
        }

        //Wyswietl histogram na wykresie
        chart.Series["red"].Points.Clear();
        chart.Series["green"].Points.Clear();
        chart.Series["blue"].Points.Clear();
        for (int i = 0; i < 256; i++)
        {
          chart.Series["red"].Points.AddXY(i, red[i]);
          chart.Series["green"].Points.AddXY(i, green[i]);
          chart.Series["blue"].Points.AddXY(i, blue[i]);
        }
        chart.Invalidate();
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Oblicza tablice LUT dla histogramu podanej składowej
    /// </summary>
    /// <param name="values">histogram dla składowej</param>
    /// <returns>tablica LUT do rozciagniecia histogramu</returns>
    private int[] calculateLUT(int[] values)
    {
      //poszukaj wartości minimalnej
      int minValue = 0;
      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        if (values[i] != 0)
        {
          minValue = i;
          break;
        }
      }

      //poszukaj wartości maksymalnej
      int maxValue = 255;
      for (int i = 255; i >= 0; i--)
      {
        if (values[i] != 0)
        {
          maxValue = i;
          break;
        }
      }

      //przygotuj tablice zgodnie ze wzorem
      int[] result = new int[256];
      double a = 255.0 / (maxValue - minValue);
      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        result[i] = (int)(a * (i - minValue));
      }

      return result;
    }

    /// <summary>
    /// Rozciaganie histogramu
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void process_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Sprawdz czy wczytano obraz
      if (red == null)
      {
        return;
      }

      //Tablice LUT dla skladowych
      int[] LUTred = calculateLUT(red);
      int[] LUTgreen = calculateLUT(green);
      int[] LUTblue = calculateLUT(blue);

      //Przetworz obraz i oblicz nowy histogram
      red = new int[256];
      green = new int[256];
      blue = new int[256];
      Bitmap oldBitmap = (Bitmap)picture.Image;
      Bitmap newBitmap = new Bitmap(oldBitmap.Width, oldBitmap.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      for (int x = 0; x < picture.Width; x++)
      {
        for (int y = 0; y < picture.Height; y++)
        {
          Color pixel = oldBitmap.GetPixel(x, y);
          Color newPixel = Color.FromArgb(LUTred[pixel.R], LUTgreen[pixel.G], LUTblue[pixel.B]);
          newBitmap.SetPixel(x, y, newPixel);
          red[newPixel.R]++;
          green[newPixel.G]++;
          blue[newPixel.B]++;
        }
      }
      picture.Image = newBitmap;

      //Wyswietl histogram na wykresie
      chart.Series["red"].Points.Clear();
      chart.Series["green"].Points.Clear();
      chart.Series["blue"].Points.Clear();
      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        chart.Series["red"].Points.AddXY(i, red[i]);
        chart.Series["green"].Points.AddXY(i, green[i]);
        chart.Series["blue"].Points.AddXY(i, blue[i]);
      }
      chart.Invalidate();
    }

  }
}
Dodaj komentarz