algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Skala szarości - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 września 2019 12:09
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

szarosc/Form1.cs:
//Skala szarosci
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Szarosc
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "pliki jpg (*.jpg)|*.jpg";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        picture.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        picture.Height = picture.Image.Height;
        picture.Width = picture.Image.Width;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(Math.Max(picture.Width + 32, 300), picture.Height + 80);
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Efekt negatywu
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void negative_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Nie rob nic jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (picture.Image == null)
      {
        return;
      }

      //Sprawdz format obrazu - sprawdz czy obraz zawiera 3 kanały - RGB
      if (picture.Image.PixelFormat != PixelFormat.Format24bppRgb)
      {
        MessageBox.Show("Nieobsługiwany format pliku!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      Bitmap bitmap = (Bitmap)picture.Image;
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, picture.Width, picture.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] pixelValues = new byte[Math.Abs(bmpData.Stride) * picture.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, pixelValues, 0, pixelValues.Length);

      //Dla kolejnych punktow obrazu
      for (int i = 0; i < picture.Width*picture.Height; i++)
      {
        //Wartosci kolorow zapisane sa w kolejnosci Blue, Green, Red
        byte value = (byte) (0.299 * pixelValues[3 * i + 2] + 
                   0.587 * pixelValues[3 * i + 1] + 
                   0.114 * pixelValues[3 * i]);
        pixelValues[3 * i] = value;
        pixelValues[3 * i + 1] = value;
        pixelValues[3 * i + 2] = value;
      }

      //Wczytaj przetworzony obraz
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(pixelValues, 0, bmpData.Scan0, pixelValues.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
      picture.Refresh();
    }
  }
}
Dodaj komentarz