algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Solaryzacja - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 14 czerwca 2012 21:06
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

solaryzacja/Form1.cs:
//Solaryzacja obrazu
//(c) 2012 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using System.Drawing.Imaging;

namespace solaryzacja
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    /// <summary>
    /// Obraz zrodlowy i wynikowy
    /// </summary>
    private Image zrodlo;
    private Obraz wynik;

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      zrodlo = null;
      InitializeComponent();
      trackBar1_ValueChanged(null, null);
    }

    /// <summary>
    /// Wczytaj obraz
    /// </summary>
    private void wczytaj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Otwórz obraz";
      dlg.Filter = "pliki jpg (*.jpg)|*.jpg|pliki png (*.png)|*.png|wszystkie pliki (*.*)|*.*";
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        zrodlo = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        wynik = new Obraz();
        wynik.obrazWynikowy.Image = new Bitmap(dlg.OpenFile());
        wynik.obrazWynikowy.Height = wynik.obrazWynikowy.Image.Height;
        wynik.obrazWynikowy.Width = wynik.obrazWynikowy.Image.Width;
        wynik.obrazWynikowy.Refresh();
        wynik.ClientSize = new System.Drawing.Size(wynik.obrazWynikowy.Width + 24, wynik.obrazWynikowy.Height + 32);
        wynik.Show();
        wynik.Refresh();
      }
      dlg.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Solaryzacja obrazu
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void trackBar1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //Przygotuj tablice LUT i pokaz ja na wykresie
      wykres.Series[0].Points.Clear();
      byte[] LUT = new byte[256];
      int prog = suwak.Value;
      wykres.Titles[0].Text = "Tablica LUT, próg = " + prog;
      for (int i = 0; i < prog; i++)
      {
        LUT[i] = (byte)(i);
        wykres.Series[0].Points.Add(new DataPoint(i, LUT[i]));
      }
      for (int i = prog; i < 256; i++)
      {
        LUT[i] = (byte)(255 - i);
        wykres.Series[0].Points.Add(new DataPoint(i, LUT[i]));
      }

      //Nie rob nic wiecej jezeli obraz jest jeszcze niewczytany
      if (zrodlo == null)
      {
        return;
      }

      //Kopiuj obrazek zrodlowy
      Bitmap bitmap = (Bitmap)zrodlo.Clone();
      wynik.obrazWynikowy.Image = bitmap;

      //Pobierz wartosc wszystkich punktow obrazu
      BitmapData bmpData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height), ImageLockMode.ReadWrite, bitmap.PixelFormat);
      byte[] pixelValues = new byte[Math.Abs(bmpData.Stride) * bitmap.Height];
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(bmpData.Scan0, pixelValues, 0, pixelValues.Length);

      //Solaryzacja dla kazdego punktu zgodnie z tablica LUT
      for (int i = 0; i < pixelValues.Length; i++)
      {
        pixelValues[i] = LUT[pixelValues[i]];
      }

      //Ustaw wartosc wszystkich punktow obrazu
      System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(pixelValues, 0, bmpData.Scan0, pixelValues.Length);
      bitmap.UnlockBits(bmpData);
    }
  }
}
Dodaj komentarz