algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm BM (Boyer-Moore'a) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 23 marca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

bm.c:
// Algorytm Boyer-Moore
// Tomasz Lubinski (c) 2007
// www.algorytm.org

#include "stdio.h"

//size of the alphabet
#define ASIZE 255

//max. size of the pattern
#define PSIZE 100

//max. size of the text
#define TSIZE 1000

#define MAX(a, b) (a > b) ? a : b

int bad_character_shift[ASIZE];
int good_suffix_shift[PSIZE];
int suff[PSIZE];

//prepare bad character shift table
void pre_bad_character_shift(char *pattern)
{
  int i;
  int m = strlen(pattern);

  for (i = 0; i < ASIZE; i++)
  {
   bad_character_shift[i] = m;
  }

  for (i = 0; i < m - 1; ++i)
  {
   bad_character_shift[pattern[i]] = m - i - 1;
  }
}

//prepare suff table
void pre_suff(char *pattern)
{
  int i, j;
  int m = strlen(pattern);

  suff[m - 1] = m;
  for (i = m - 2; i >= 0; --i) {
   for (j = 0; j <= i && pattern[i-j] == pattern[m-j-1]; j++);
   suff[i] = j;
  }

}

//prepare good_suffix_shift table
void pre_good_suffix_shift(char *pattern)
{
  int i,j;
  int m = strlen(pattern);

  pre_suff(pattern);

  for (i = 0; i < m; i++)
  {
   good_suffix_shift[i] = m;
  }

  j = 0;
  for (i = m - 1; i >= 0; --i)
  {
   if (suff[i] == i + 1)
   {
     for (; j < m - 1 - i; ++j)
     {
      good_suffix_shift[j] = m - 1 - i;
     }
   }
  }

  for (i = 0; i <= m - 2; ++i)
  {
   good_suffix_shift[m - 1 - suff[i]] = m - 1 - i;
  }
}

//Boyer-Moore algorithm
void BM(char *text, char *pattern)
{
  int i, j;
  int m = strlen(pattern);
  int n = strlen(text);

  pre_bad_character_shift(pattern);
  pre_good_suffix_shift(pattern);

  j = 0;
  while (j <= n - m) {
   for (i = m - 1; i >= 0 && pattern[i] == text[i + j]; --i);
   if (i < 0) {
     printf("%d ", j);
     j += good_suffix_shift[0];
   }
   else
     j += MAX(good_suffix_shift[i], bad_character_shift[text[i + j]] - m + 1 + i);
  }
}

//Get data
int main()
{
  char pattern[PSIZE];
  char text[TSIZE];

  printf("Podaj tekst\n");
  scanf("%s", text);

  printf("Podaj wzorzec\n");
  scanf("%s", pattern);

  BM(text, pattern);
}
Dodaj komentarz