algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm N (naiwny) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 25 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Algorytm N - delphi/Algorytm_N.dpr:
//www.algorytm.org
//Algorytm Naiwny - wyszukiwanie wzorca
//(c)2001 Tomasz Lubinski

program Algorytm_N;

uses
 Windows,
 Messages,
 SysUtils,
 Classes,
 Graphics,
 Controls,
 Forms,
 Dialogs,
 StdCtrls,
 ComCtrls;

{$R *.RES}
{$Apptype console}

var
m,n,i,j:Integer;
wzorzec:String;
tekst:String;

begin
writeln('Podaj tekst');
readln(tekst);
writeln('Podaj wzorzec');
readln(wzorzec);
n:=Length(tekst);
m:=Length(wzorzec);
writeln('Pozycje wystapienia wzorca w tekscie:');
i:=1;
while i<=n-m+1 do
 begin
 j:=0; while ((wzorzec[j+1]=tekst[i+j])and(j<m)) do j:=j+1;
 if j=m then writeln((IntToStr(i)));
 i:=i+1;
 end;
readln;
end.
Dodaj komentarz