algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda Hare-Niemeyer'a - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 22 kwietnia 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

hare_niemeyer - Delphi/hare_niemeyer_d.dpr:
program hare_niemeyer_d;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

//
// Algorytm Hare-Niemeyer'a
//
// www.algortym.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//

var
  mandates : Array [1..100] of Integer;
  votes : Array [1..100] of Integer;
  calcTab : Array [1..100] of Real;
  max : Real;
  groupCount, mandatesCount, maxInd, mandatesCounter, votesCount, i : Integer;

begin
  //get all data
  writeln('Podaj liczbe partii (max.100)');
  readln(groupCount);

  writeln('Podaj liczbe mandatow');
  readln(mandatesCount);

  for i:=1 to groupCount do
  begin
   writeln('Podaj liczbe glosow na partie ' + IntToStr(i));  
   readln(votes[i]);
  end;
  
  
  //calculate number of total votes
  votesCount := 0;
  for i:=1 to groupCount do
   votesCount := votesCount + votes[i];
  
  //initial number of mandates (Hare-Niemeyer)
  mandatesCounter := 0;
  for i:=1 to groupCount do 
  begin
   calcTab[i] := (votes[i]*mandatesCount*1.0) / votesCount;
   mandates[i] := Trunc(calcTab[i]);
   calcTab[i] := calcTab[i] - mandates[i];
   mandatesCounter := mandatesCounter + mandates[i];
  end;
  
  //calculate rest of mandates
  while (mandatesCounter < mandatesCount) do
  begin
   max := -1;
   maxInd := 1;
   for i:=1 to groupCount do
   begin
     if (max<calcTab[i]) then
     begin
      max := calcTab[i];
      maxInd := i;
     end;
   end;
   
   //give mandate for party with max
   mandates[maxInd] := mandates[maxInd] + 1;
   mandatesCounter := mandatesCounter + 1;
   calcTab[maxInd] := 0;
  end;

  
  //present results
  for i:=1 to groupCount do
  begin
   writeln('Partia ' + IntToStr(i) + ' ma ' + IntToStr(mandates[i]) + ' mandatow');
  end;

  readln;
  
end.

Dodaj komentarz