algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Metoda wytwórcza (factory method) - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kamil Dworak, 20 sierpnia 2010 22:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

c#.cs:
/****************************************
* Wzorzec Projektowy Factody Method		*
* (metoda fabrykujaca) 					*
* www.algorytm.org						*
* Opracowal Dworak Kamil 				*
*****************************************/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication5
{
  /* nasz uogolniony produkt */
  abstract class Czekolada {

      protected String about;

      public abstract Czekolada dawajCzekolade();
      
      protected void dodajeKakao(){
		    Console.WriteLine("Dodaje kakao...");
	    }
    }

  /* bardziej konkretny produkt #1*/
  class Mleczna : Czekolada {
	    public Mleczna(){
		    about = "Mleczna";
	    }

	    public void dodajeMleko(){
		    Console.WriteLine("Dodaje mleko...");
	    }
    	
	    public void dodajeCukier(){
		    Console.WriteLine("Dodaje cukier...");
	    }
    	
	    public override Czekolada dawajCzekolade(){
		    Console.WriteLine(about);
		    dodajeKakao();
		    dodajeCukier();
		    dodajeMleko();
		    return this;
	    }
  }

  /* bardziej konkretny produkt #2*/
  class ZOrzechamiIBakaliami : Czekolada{
	    public ZOrzechamiIBakaliami(){
		    about = "Z orzechami i bakaliami";
	    }

	    public void dodajeOrzechy(){
        Console.WriteLine("Dodaje orzechy...");
	    }
    	
	    public void dodajeBakalie(){
        Console.WriteLine("Dodaje bakalie...");
	    }
    	
	    public void dodajeCukier(){
        Console.WriteLine("Dodaje cukier...");
	    }
    	
	    public override Czekolada dawajCzekolade(){
        Console.WriteLine(about);
		    dodajeKakao();
		    dodajeCukier();
		    dodajeOrzechy();
		    dodajeBakalie();
		    return this;
	    }
  }

  /* bardziej konkretny produkt #3*/
  class Gorzka : Czekolada {
	    public Gorzka(){
		    about = "Gorzka";
	    }
    	
	    public void dodajeEkstratWaniliowy(){
        Console.WriteLine("Dodaje ekstrat waniliowy...");
	    }
    	
	    public override Czekolada dawajCzekolade(){
        Console.WriteLine(about);
		    dodajeKakao();
		    dodajeEkstratWaniliowy();
		    return this;
	    }
  }

  /* nasz stworca */
  class ProducentCzekolady
  {
      public Czekolada produkcjaCzekolady(String about)
      {
        Czekolada czekolada = null;

        /* teraz decyduje o tym, ktora czekolade wytworzy */
        if (about.Equals("Mleczna"))
        {
          czekolada = new Mleczna();
        }
        else if (about.Equals("Z orzechami i bakaliami"))
        {
          czekolada = new ZOrzechamiIBakaliami();
        }
        else if (about.Equals("Gorzka"))
        {
          czekolada = new Gorzka();
        }
        return czekolada.dawajCzekolade();
      }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ProducentCzekolady producent = new ProducentCzekolady();
		  Czekolada[] tab = new Czekolada[3];
  		
		  tab[0] = producent.produkcjaCzekolady("Gorzka");
      Console.WriteLine("--------------------------------------------------------------");
		  tab[1] = producent.produkcjaCzekolady("Z orzechami i bakaliami");
		  Console.WriteLine("--------------------------------------------------------------");
		  tab[2] = producent.produkcjaCzekolady("Mleczna");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Dodaj komentarz