algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Polecenie (command) - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kamil Dworak, 22 września 2010 22:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

java.java:
/****************************************
*  Wzorzec Projektowy Command     *
*  (polecenie)             *  
*  www.algorytm.org          *
*  Kontakt               * 
*  kamil.dworak.1988[malpka]gmail.com *
*  Opracowal Dworak Kamil       *
*****************************************/

interface Polecenie {
	public void wykonaj();
	public void cofnij();
}
	

/* obiekt wywolujacy */
class Trener {
	private Polecenie mode;
	public void setMode(Polecenie polecenie){
		mode = polecenie;
	}
	
	public void rozkaz(){
		mode.wykonaj();
	}
	
	public void cofnij(){
		mode.cofnij();
	}
}
	

/* odbiorca */
class Zawodnik {
	private String id;
	public Zawodnik(String id){
		this.id = id;
	}
		
	public void zacznijBiegac(){
		System.out.println("zawodnik " + id + " biega" );
	}
		
	public void przestanBiegac(){
		System.out.println("zawodnik " + id + " przestal biegac" );
	}
		
	public void zacznijPlywac(){
		System.out.println("zawodnik " + id + " plywa" );
	}
		
	public void przestanPlywac(){
		System.out.println("zawodnik " + id + " przestal plywac" );
	}
		
	public void zacznijCwiczyc(){
		System.out.println("zawodnik " + id + " cwiczy" );
	}
		
	public void przestanCwiczyc(){
		System.out.println("zawodnik " + id + " przestal cwiczyc" );
	}	
}
	

/* Polecenie */
class Bieganie implements Polecenie {
	private Zawodnik zawodnik;	//obiekt wykonujacy	
	public Bieganie (Zawodnik zawodnik){
		this.zawodnik = zawodnik;
	}

	public void wykonaj(){
		zawodnik.zacznijBiegac();
	}
	
	public void cofnij(){
		zawodnik.przestanBiegac();
	}
}
	

/* Polecenie */
class Plywanie implements Polecenie{
	private Zawodnik zawodnik;	//obiekt wykonujacy
	public Plywanie(Zawodnik zawodnik){
		this.zawodnik = zawodnik;
	}
		
	public void wykonaj(){
		zawodnik.zacznijPlywac();
	}
		
	public void cofnij(){
		zawodnik.przestanPlywac();
	}
}
	

/* Polecenie */
class Cwiczenie implements Polecenie {
	private Zawodnik zawodnik;	//obiekt wykonujacy
	public Cwiczenie(Zawodnik zawodnik){
			this.zawodnik = zawodnik;
		}
		
	public void wykonaj(){
		zawodnik.zacznijCwiczyc();
	}
	
	public void cofnij(){
		zawodnik.przestanCwiczyc();
	}

}
	

/* Polecenie */
class PelnyTrening implements Polecenie{
	Polecenie[] tab;
	
	public PelnyTrening( Polecenie[]tab){
		this.tab = tab;
	}
	
	public void wykonaj(){
		for(Polecenie temp : tab){
			temp.wykonaj();
		}
	}
	
	public void cofnij(){
		for(Polecenie temp : tab){
			temp.cofnij();
		}
	}
}
	
public class Main {	
	public static void main(String[]args){
		Trener trener = new Trener();
		Zawodnik z1 = new Zawodnik("Kowalski");
		Zawodnik z2 = new Zawodnik("Nowak");
		Zawodnik z3 = new Zawodnik("Brzeczyszczykiewicz");
		
		Bieganie bieganie = new Bieganie(z1);
		Plywanie plywanie = new Plywanie(z2);
		
		trener.setMode(bieganie);
		trener.rozkaz();
		trener.setMode(plywanie);
		trener.rozkaz();
		trener.cofnij();
		
		System.out.println();
		
		Polecenie []tab = { new Cwiczenie(z3), new Bieganie(z3), new Plywanie(z3)};
		PelnyTrening pelnyTrening = new PelnyTrening(tab);
		trener.setMode(pelnyTrening);
		trener.rozkaz();
	}
}
Dodaj komentarz