algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Silnia - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 8
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Bartosz Bednarczyk, 10 lipca 2011 11:44
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

s_5_c.cpp:
#include <iostream>
 
/*
 * Bartosz "WiedźMAC" Bednarczyk
 * Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
 * Obliczanie interacyjnie silnii dla dużych liczb 
 * www.algorytm.org
 */
 
inline int Cyfra( char znak ) { return int(znak-48);  }   // Funckcja zamieniająca znak na cyfrę
 
inline char Znak( int Liczba ) { return char(Liczba+48); }   // Funkcja zamieniająca cyfrę na znak
 
std::string Dodawanie( std::string &A, std::string &B )
{   
    while( A.length() != B.length() )    // Porównywanie długości stringów
    {
       if( A.length() > B.length() )   // Jeżeli któryś z nich jest mniejszy to dodajemy zera
       {
          B = "0" + B;
       }
       else A = "0" + A;
    }
    
    std::string Wynik = ""; // Wynik dodawania
    int Pomocnicza = 0;   // Zmienna pomocnicza
    
    for(int i = A.length()-1; i >= 0; i-- ) // Właściwa procedura dodawania
    {
        int Pom = Cyfra(A[i]) + Cyfra(B[i]) + Pomocnicza;    // Obliczamy sumę kolejnych cyfr ciągu
        Wynik = Znak( Pom % 10 ) + Wynik;            // Zapisujemy ją do zmiennej Wynik
        Pomocnicza = int(Pom/10);
    }
    
    if( Pomocnicza != 0 ) Wynik = Znak( Pomocnicza ) + Wynik;    // Jeżeli coś zostało, to dodajemy na początek
    
    return Wynik;
}
 
std::string Mnozenie( std::string STR, unsigned long long int INT)
{
  std::string Wynik = "0";
  
  unsigned long long i ;
 
  for(i = 1; i; i <<= 1)
  {
    if(INT & i) Wynik = Dodawanie(Wynik, STR);
    STR = Dodawanie(STR, STR);
  }
 
  return Wynik; 
}
 
int main()
{
    std::ios_base::sync_with_stdio(false);  // Przyśpieszenie I/O
    
    std::string Silnia = "1";
    
    unsigned long long int N, i;  
    
    std::cout << "Z jakiej liczby obliczyc silnie?\n";
    std::cin >> N;
    
    if( N == 0 || N == 1 ) std::cout << "1\n";
    else
    {
        for( i = 2; i <= N; i++ )    // Obliczanie silni
        {
            Silnia = Mnozenie( Silnia, i );
        }
    }
    
    std::cout << N <<"! = " << Silnia;   // Wypisywanie wyniku
    
    return 0;
}
Komentarze
photo
+1 # Tomasz Lubiński 2011-07-11 08:32
W MS Visual Studio trzeba dodać jeszcze:
#include <string>
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz