algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sito Eratostenesa - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Sito_Eratostenesa - Delphi/Sito_Eratostenesa.dpr:
//www.algorytm.org
//sito Eratostenesa - poszukiwanie liczb pierwszych
//(c)2002 Tomasz Lubinski


program Sito_Eratostenesa;

uses
 Forms,
 Sysutils,
 Math;

{$R *.RES}
{$Apptype console}

var
zakres,i,j,do_kad: Integer;
tablica: Array of Integer;

begin
writeln('Podaj gorny zakres, do ktorego chcesz odnalezc liczby pierwsze');
readln(zakres);
SetLength(tablica,zakres+1);
do_kad:=floor(sqrt(zakres));
for i:=1 to zakres do tablica[i]:=i;
for i:=2 to do_kad do
    if tablica[i]<>0 then
        for j:=i+1 to zakres do
            if (j mod i = 0) then tablica[j]:=0;
writeln('Liczby pierwsze z zakresu od 1 do '+IntToStr(zakres));
writeln;
for i:=2 to zakres do if tablica[i]<>0 then write(IntToStr(i)+', ');
readln;
end.
Dodaj komentarz