algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szybka rekurencja modularna - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 11 stycznia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

srm.adb:
-- Szybka rekurencja modularna
-- www.algorytm.org
-- (c) 2007 by Tomasz Lubinski

with Text_IO;
use Text_IO;

procedure srm is

type macierz is array (0..3) of Integer;

procedure potega_macierzy_modulo(n: Integer; t: in out macierz; a: Integer; b: Integer; m: Integer) is
    p1, p2: Integer;
begin
    if n >= 1 then
        potega_macierzy_modulo(n/2, t, a, b, m);
        p1 := t(0)+t(3);
        p2 := t(2);
        t(0) := t(0)*t(0) + t(1)*t(2);
        t(2) := t(2)*p1;
        t(3) := t(3)*t(3) + t(1)*p2;
        t(1) := t(1)*p1;
        if (n mod 2) /= 0 then
            p1 := t(0);
            t(0) := t(2);
            t(2) := t(2)*b + p1*a;
            p1 := t(1);
            t(1) := t(3);
            t(3) := t(3)*b + p1*a;
        end if;
        t(0) := t(0) mod m;
        t(1) := t(1) mod m;
        t(2) := t(2) mod m;
        t(3) := t(3) mod m;
    else
        t(0) := 1;
        t(1) := 0;
        t(2) := 0;
        t(3) := 1;
    end if;
end;


t: macierz;
n,a,b,x,y,m,res: Integer;
s: String := "    ";
length: Integer;

begin
    -- dla ciagu Fibonacciego
    a := 1;
    b := 1;
    x := 1;
    y := 1;

    m := 10; -- modulo 10 bo bedziemy obliczac tylko ostatnia cyfre

    Put_Line("Podaj n");
    Get_Line(s, length);
    n := Integer'Value(s);
    
    if n = 0 then
      res := x;
    elsif n = 1 then
      res := y;
    else
        potega_macierzy_modulo(n-2, t, a, b, m);
        res := (x*(a*t(0)+b*t(2))+y*(a*t(1)+b*t(3))) mod m;
    end if;

    Put_Line("Ostatnia cyfra liczby Fibonacciego numer " & Integer'Image(n) & " to " & Integer'Image(res));

end;
Dodaj komentarz