algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szybka rekurencja modularna - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 11 stycznia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

srm.dpr:
// Szybka rekurencja modularna
// www.algorytm.org
// (c) 2007 by Tomasz Lubinski

program srm;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

type macierz = array [0..3] of Integer;
 
function potega_macierzy_modulo(n: Integer; t: macierz; a: Integer; b: Integer; m: Integer): macierz;
var
    p1, p2: Integer;
begin
    if n >= 1 then
      begin
        t := potega_macierzy_modulo(n div 2, t, a, b, m);
        p1 := t[0]+t[3];
        p2 := t[2];
        t[0] := t[0]*t[0] + t[1]*t[2];
        t[2] := t[2]*p1;
        t[3] := t[3]*t[3] + t[1]*p2;
        t[1] := t[1]*p1;
        if (n mod 2) <> 0 then
          begin
            p1 := t[0];
            t[0] := t[2];
            t[2] := t[2]*b + p1*a;
            p1 := t[1];
            t[1] := t[3];
            t[3] := t[3]*b + p1*a;
          end;
        t[0] := t[0] mod m;
        t[1] := t[1] mod m;
        t[2] := t[2] mod m;
        t[3] := t[3] mod m;
      end
    else
      begin
        t[0] := 1;
        t[1] := 0;
        t[2] := 0;
        t[3] := 1;
      end;

    result := t;
end;


var

t: macierz;
n,a,b,x,y,m,res: Integer;

begin
    //dla ciagu Fibonacciego
    a := 1;
    b := 1;
    x := 1;
    y := 1;

    m := 10; //modulo 10 bo bedziemy obliczac tylko ostatnia cyfre

    writeln('Podaj n');
    readln(n);
    if n = 0 then
      res := x
    else if n = 1 then
      res := y
    else
      begin
        t := potega_macierzy_modulo(n-2, t, a, b, m);
        res := (x*(a*t[0]+b*t[2])+y*(a*t[1]+b*t[3])) mod m;
      end;

    writeln('Ostatnia cyfra liczby Fibonacciego numer ' + IntToStr(n) + ' to ' + IntToStr(res));
    readln;
end.
Dodaj komentarz