algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szybkie potęgowanie modularne - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 13 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

SPM.adb:
--
-- Szybkie Potegowanie modulo
--
-- www.algorytm.org
-- (c)2006 Tomasz Lubinski
--

with Text_IO;
use Text_IO;

with Interfaces;
use Interfaces;

procedure SPM is
	
  function power_modulo_fast(a: Integer; b: Unsigned_32; m: Integer) return Integer is
   i: Unsigned_32;
   result: Integer := 1;
	 x: Integer := a mod m;
  begin
   i := 1;
   while i<=b loop
     x := x mod m;
     if (b and i) /= 0 then
      result := result * x;
      result := result mod m;
     end if;
     x := x*x;
     i := i * 2;
   end loop;
   return (result);
  end;

begin

  -- 9688563^45896 mod 71 = 30
  Put_Line("9688563^458926 mod 71 = " & Integer'Image(power_modulo_fast(9688563, 458926, 71)));

  -- 12^53 mod 7 = 3
  Put_Line("12^53 mod 7 = " & Integer'Image(power_modulo_fast(12, 53, 7)));

end;
Dodaj komentarz