algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szybkie potęgowanie modularne - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 13 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

spm delphi/spm.dpr:
//
// Szybkie Potegowanie modulo
//
// www.algorytm.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//

program spm;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

// calculates a^b mod m
function power_modulo_fast(a: Integer; b: Integer; m: Integer): Integer;
var
  i: Integer;
  x: Int64;
begin
  result := 1;
  x := a mod m;

  i := 1;
  while (i<=b) do
   begin
     x := x mod m;
     if ((b and i) <> 0) then
      begin
        result := (result * x) mod m;
      end;
     x := x * x;
     i := i shl 1;
   end;
end;

begin
  //9688563^45896 mod 71 = 30
  writeln('9688563^458926 mod 71 = ' + IntToStr(power_modulo_fast(9688563, 458926, 71)));

  //12^53 mod 7 = 3
  writeln('12^53 mod 7 = ' + IntToStr(power_modulo_fast(12, 53, 7)));
end.
Dodaj komentarz