algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Test pierwszości - test Fermata - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 kwietnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Fermat.adb:
--
-- Test pierwszosci - test Fermata
--
-- www.algorytm.org
-- (c)2007 Tomasz Lubinski
--

with Text_IO;
use Text_IO;

with Interfaces;
use Interfaces;

with Ada.Numerics.Discrete_Random;

procedure Fermat is
	
  -- calculates a^b mod n
  function power_modulo_fast(a: Integer; b: Unsigned_32; m: Integer) return Integer is
   i: Unsigned_32;
   result: Integer := 1;
	 x: Integer := a mod m;
  begin
   i := 1;
   while i<=b loop
     x := x mod m;
     if (b and i) /= 0 then
      result := result * x;
      result := result mod m;
     end if;
     x := x*x;
     i := i * 2;
   end loop;
   return (result mod m);
  end;
  
  -- Fermat test
  -- retrun: true - probably prime
  --     false - not prime
  function FermatTest(n: Positive; k: Positive) return Boolean is
   subtype Rand_Range is Positive range 2 .. n-1;
   package Random_Gen is new Ada.Numerics.Discrete_Random (Rand_Range);
   use Random_Gen;
   a: Positive;
   g : Generator;
  begin
  
   if n<4 then
     return TRUE;
   end if;

   Reset(g);
   for i in 1 .. k loop
     a := Random(g);
     if power_modulo_fast(a, Unsigned_32(n-1), n) /= 1 then
      return FALSE;
     end if;
   end loop;
   
   return TRUE;
  end;


begin

  -- check 13
  if FermatTest(13, 3) then
   Put_Line("13 jest pradopodobnie liczba pierwsza");
  else
   Put_Line("13 nie jest liczba pierwsza");
  end if;

  -- check 27
  if FermatTest(27, 3) then
   Put_Line("27 jest pradopodobnie liczba pierwsza");
  else
   Put_Line("27 nie jest liczba pierwsza");
  end if;

end;
Dodaj komentarz