algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Test pierwszości - test Fermata - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 kwietnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Fermat - Delphi/Fermat.dpr:
//
// Test pierwszości - test Fermata
//
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski
//

program Fermat;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
  n, k: Integer;

// calculates a^b mod m
function power_modulo_fast(a: Integer; b: Integer; m: Integer): Integer;
var
  i: Integer;
  x: Int64;
begin
  result := 1;
  x := a mod m;

  i := 1;
  while (i<=b) do
   begin
     x := x mod m;
     if ((b and i) <> 0) then
      begin
        result := (result * x) mod m;
      end;
     x := x * x;
     i := i shl 1;
   end;

  result := result mod m;
end;

//Fermat test
//retrun: true - probably prime
//    false - not prime
function FermatTest(n: Integer; k: Integer): Boolean;
var
  a, i: Integer;
begin

  Randomize;

  if (n<4) then
  begin
   result := true;
   exit;
  end;

  for i:=1 to k do
  begin
   a := Random(n-2)+2;
   if power_modulo_fast(a, n-1, n) <> 1 then
   begin
     result := false;
     exit;
   end;
  end;

  result := true;
end;

begin
  writeln('Podaj liczbe do sprawdzenia.');
  readln(n);

  writeln('Podaj dokladnosc sprawdzenia.');
  readln(k);

  if FermatTest(n, k) then
   writeln('Liczba jest prawdopodobnie pierwsza.')
  else
   writeln('Liczba jest zlozona.');

  readln;

end.
Dodaj komentarz