algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana z i na system rzymski - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 09 lutego 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

rzymskie.adb:
-- Konwersja liczby arabskie <-> rzymskie
-- www.algorytm.org
-- (c)2007 Tomasz Lubinski

with Text_IO;
use Text_IO;

procedure rzymskie is

arabic : array (natural range <>) of Integer := (1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1);
roman : array (natural range <>) of Character := ('M', 'D', 'C', 'L', 'X', 'V', 'I');


-- Converts arabic <number> to roman <result>
-- Returns <result> or "", if an ERROR occurs.
function arabic2roman(numberParam: Integer) return String is

  i: Integer := 0; -- position in arabic and roman arrays
  j: Integer := 0; -- position in result
  result : String (1..100);
  number : Integer := numberParam;
begin

  if (number > 3999) or else
    (number <= 0) then
    return "";
  end if;

  while (number > 0) and then
     (i <= roman'last) loop

    if(number >= arabic(i)) then
      number := number - arabic(i);
      j := j+1;
      result(j) := roman(i);
    elsif (i mod 2 = 0) and then
       (i<roman'last-1) and then -- 9xx condition
       (number >= arabic(i) - arabic(i+2)) and then
       (arabic(i+2) /= arabic(i) - arabic(i+2)) then
      number := number - (arabic(i) - arabic(i+2));
      j := j+1;
      result(j) := roman(i+2);
      j := j+1;
      result(j) := roman(i);
      i := i+1;
    elsif (i mod 2 = 1) and then
        (i<roman'last) and then -- 4xx condition
        (number >= arabic(i) - arabic(i+1)) and then
        (arabic(i+1) /= arabic(i) - arabic(i+1)) then
      number := number - (arabic(i) - arabic(i+1));
      j := j+1;
      result(j) := roman(i+1);
      j := j+1;
      result(j) := roman(i);
      i := i+1;
    else
      i := i+1;
    end if;
    
  end loop;
  
  return result(1..j);
end;

-- Converts roman <number> to arabic
-- Returns <result> or -1, if an ERROR occurs.
function roman2arabic(number: String) return Integer is
  i: Integer := 0; -- position in arabic and roman arrays
  j: Integer := 1; -- position in number
  result: Integer := 0;
begin

  while (j<=number'last) and then
     (i<=roman'last) loop

    if (number(j) = roman(i)) then
      result := result + arabic(i);
      j := j+1;
    elsif (i mod 2 = 0) and then
       (i<roman'last-1) and then -- 9xx condition
       (j<number'last) and then
       (number(j) = roman(i+2)) and then
       (number(j+1) = roman(i)) then
      result := result + arabic(i) - arabic(i+2);
      j := j+2;
      i := i+1;
    elsif (i mod 2 = 1) and then
       (i<roman'last) and then -- 4xx condition
       (j<number'last) and then
       (number(j) = roman(i+1)) and then
       (number(j+1) = roman(i)) then
      result := result + arabic(i) - arabic(i+1);
      j := j+2;
      i := i+1;
    else
      i := i+1;
    end if;
  
  end loop;

  -- there was an error during conversion
  if (i = roman'last + 1) then
    result := -1;
  end if;

  return result;
end;

roman1: String := arabic2roman(1981);
roman2: String := arabic2roman(1);
roman3: String := arabic2roman(3);
roman4: String := arabic2roman(4);
roman5: String := arabic2roman(5);
roman6: String := arabic2roman(6);
roman7: String := arabic2roman(45);
roman8: String := arabic2roman(68);

begin

  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman1)) & " = " & roman1);
  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman2)) & " = " & roman2);
  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman3)) & " = " & roman3);
  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman4)) & " = " & roman4);
  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman5)) & " = " & roman5);
  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman6)) & " = " & roman6);
  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman7)) & " = " & roman7);
  Put_Line( Integer'Image(roman2arabic(roman8)) & " = " & roman8);          
  
end;
Dodaj komentarz