algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Dijkstry - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Emil Hotkowski, 01 marca 2012 20:05
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

dijkstra_kopce_c.cpp:
//*******************************
//*    Emil Hotkowski    *
//* Algorytm Dijkstry      *
//* Wersja kopcowa       * 
//* Kopiec własny        *
//* www.algorytm.org      *
//*******************************

#include <stdio.h>
#include <vector.h>
#define N 10000
#define NUM 2000000

using namespace std;
class kopiec{
   public:
   int tab[N];
   int node_nr[N];
   int size;
   kopiec();
   void insert_into(int v,int node);
   void delete_into();
   };
   
bool QS[N];//czy wierzcholek jest juz przerobiony czy nie 
//false oznacza ze juz jest albo jeszcze nie odwiedzono
//true ze ma jakas wartosc ale czeka w kopcu
vector <vector<int> > waga(N);//tablica vectorow (graf)
vector <vector<int> > graf(N);//-||- (wagi)

int main()
{
  int n,m;//ilosc krawedzi !!!
  scanf("%d %d",&n,&m);//wczytuje ilosc wierzcholkow i krawedzi
  int * wartosc = new int [n+1] ;//tablica na wartosci
  
  for(int i = 0 ; i <= n ;i++)wartosc[i]=NUM;//wypelniam je duzym czyms
  
  
  for(int i = 1 ; i <= m;i++){
      int a,b,w;
      scanf("%d %d %d",&a,&b,&w);//wczytuje 
      graf[a].push_back(b);//wypelniam krawiedzi
      waga[a].push_back(w);//i wagi
    }
 
  wartosc[1]=0;  //wierzcholek nr 1
  QS[1]=false;  //juz odwiedzony
  kopiec K;    //nasz kopiec
  int ii = 1;   //aktualny wierzcholek na ktorym sie poruszamy
  for(int x = 1 ; x <= n ; x++){//wszystkie wierzchołki

      while(!graf[ii].empty()){//dopoki nie odwiedzimy wsyzstkich krawedzi wychodzacych z wierzchołka
  
      int z = graf[ii].back();//numer wierzchołka do ktorego mamy krawedz
      if(wartosc[z] > wartosc[ii]+waga[ii].back()){//sprawdzamy czy da sie poprawic droge , jezeli tak
             wartosc[z] = wartosc[ii] + waga[ii].back(); //poprawiamy
             QS[z]=true;//wierzchołek do kopca
             K.insert_into(wartosc[z],z);//insert do kopca
             
             }//if waga
             waga[ii].pop_back();//usuwamy wage
             graf[ii].pop_back();//usuwamy wierzcholek
      }
      ii = K.node_nr[1];//sprawdzamy kolejny wierzcholek z najlżejszą drogą
      K.delete_into();//usuwamy go z kopca , ew czyscimy z nadmiaru wierzchołkow dublowanych
      }
  for(int i = 1 ; i <= n ; i++)printf("%d : %d\n",i,wartosc[i]);//wyswietlamy min drogi
  
  return 0;
}


kopiec::kopiec(){
         size = 0;
         }

void kopiec::insert_into(int v,int node){
    tab[size+1] = v;
    int s = size+1;
    node_nr[s] = node;
    while(s!=1)
    {
    if(tab[s/2] > tab[s]){
          tab[s]=tab[s]^tab[s/2];
          tab[s/2]=tab[s]^tab[s/2];
          tab[s]=tab[s]^tab[s/2];
          node_nr[s]=node_nr[s]^node_nr[s/2];
          node_nr[s/2]=node_nr[s]^node_nr[s/2];
          node_nr[s]=node_nr[s]^node_nr[s/2];
          s/=2;}
    else break;
    }
    
    size++;
    }

void kopiec::delete_into(){
    tab[1] = tab[size];
    size--;
    int tmp = 1;
    while(tmp*2 <= size){
       if(tab[tmp] > tab[tmp*2] || tab[tmp] > tab[tmp*2+1])
       {
       if(tab[tmp*2] < tab[tmp*2+1] || tmp*2+1 > size){
              
              tab[tmp]=tab[tmp]^tab[tmp*2];
              tab[tmp*2]=tab[tmp]^tab[tmp*2];
              tab[tmp]=tab[tmp]^tab[tmp*2];
              node_nr[tmp]=node_nr[tmp]^node_nr[tmp*2];
              node_nr[tmp*2]=node_nr[tmp]^node_nr[tmp*2];
              node_nr[tmp]=node_nr[tmp]^node_nr[tmp*2];
              tmp=tmp*2;
              
              }
       else{
          
              tab[tmp]=tab[tmp]^tab[tmp*2+1];
              tab[tmp*2+1]=tab[tmp]^tab[tmp*2+1];
              tab[tmp]=tab[tmp]^tab[tmp*2+1];
              node_nr[tmp]=node_nr[tmp]^node_nr[tmp*2+1];
              node_nr[tmp*2+1]=node_nr[tmp]^node_nr[tmp*2+1];
              node_nr[tmp]=node_nr[tmp]^node_nr[tmp*2+1];
          tmp=tmp*2+1;} 
       }
       else {QS[tmp]=false;break;}
    }
    if(QS[node_nr[1]]==false)delete_into();
    }
Komentarze
photo
0 # Władysław 2014-09-10 18:27
Powyższe rozwiązanie jest błędne - w grafie cyklicznym może nie zadziałać, a to z uwagi na permanentne usuwanie wierzchołków i wag z wektorów nie ma zastosowania kopiec do którego przecież można wsadzić wierzchołek więcej niż jeden raz w trakcie wykonywania algorytmu. Poprawne rozwiązanie ponownie wypełniałoby wektory (jeżeli są puste) dla wierzchołka wkładanego do kopca.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz