algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Przeszukiwanie grafu wszerz (BFS) i w głąb (DFS) - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez mephisto, 08 kwietnia 2013 12:22
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Paths.java:
/**
 * Sprawdzanie istnienia sciezek za pomoca algorytmow DFS i BFS dla grafow 
 * nieskierowanych oraz skierowanych.
 * 
 * UWAGA: Jesli ktos potrzebuje czyste algorytmy, to wystarczy usunac pole @{code edgeTo} i wszelkie jego uzycia.
 * 
 * @author mephisto
 */

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Deque;
import java.util.List;
import java.util.PriorityQueue;
import java.util.Queue;

// GRAFY NIESKIEROWANE
class Graph {
	// liczba krawedzi
	private int e;
	// liczba wierzcholkow
	private int v;
	// tablica list sasiedztwa danego wierzcholka
	private List<Integer>[] adjacencyList;

	/**
	 * 
	 * @param v
	 *      ilosc wierzcholkow w grafie
	 */
	@SuppressWarnings("unchecked")
	public Graph(int v) {
		this.v = v;
		this.e = 0;
		adjacencyList = (List<Integer>[]) new List[v];
		for (int i = 0; i < v; i++) {
			adjacencyList[i] = new ArrayList<Integer>();
		}
	}

	/**
	 * Dodaje krawedz v-w do grafu nieskierowanego.
	 * 
	 * @param v
	 *      jeden z wierzcholkow krawedzi
	 * @param w
	 *      drugi z wierzcholkow krawedzi
	 */
	public void addEdge(int v, int w) {
		adjacencyList[v].add(w);
		adjacencyList[w].add(v);
		e++;
	}

	/**
	 * 
	 * @return liczbe krawedzi
	 */
	public int getNumberOfEdges() {
		return e;
	}

	/**
	 * @return liczbe wierzcholkow
	 */
	public int getNumberOfVertices() {
		return v;
	}

	/**
	 * Zwraca liste sasiedztwa danego wierzcholka.
	 * 
	 * @param v
	 *      indeks wierzcholka skierowanego
	 * @return zwraca iterowalna kolekcje wierzcholkow sasiadujacych
	 */
	public Iterable<Integer> getAdjacencyList(int v) {
		return adjacencyList[v];
	}

	/**
	 * @return opis grafu.
	 */
	public String toString() {
		StringBuilder s = new StringBuilder();
		String newLine = System.getProperty("line.separator");
		s.append("wierzcholki: ").append(v).append("; krawedzie: ").append(e)
				.append(newLine);
		for (int i = 0; i < v; i++) {
			s.append(i).append(": ");
			for (int w : adjacencyList[i]) {
				s.append(w).append(" ");
			}
			s.append(newLine);
		}
		return s.toString();
	}
}

class DFSPaths {
	// tablica krawedzi ktora jest
	// przechowuje wierzcholki z ktorych mozna sie dostac do biezacego
	// okreslonego indeksem tablicy
	private int[] edgeTo;
	// tablica odwiedzonych wierzcholkow
	private boolean[] marked;
	// wierzcholek zrodlowy, z ktorego rozpoczynamy przeszukiwanie
	private final int source;

	public DFSPaths(Graph graph, int source) {
		this.source = source;
		edgeTo = new int[graph.getNumberOfVertices()];
		marked = new boolean[graph.getNumberOfVertices()];
		dfs(graph, source);
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      indeks wierzcholka dla ktorego ma byc sprawdzenie istnienia
	 *      sciezki
	 * @return true jesli istnieje sciezka z wierzcholka zrodlowego danego w
	 *     konstruktorze do wierzcholka {@code vertex}
	 */
	public boolean hasPathTo(int vertex) {
		return marked[vertex];
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      docelowy wierzcholek
	 * @return stos wierzcholkow prowadzacych ze zrodal {@code source} do celu
	 *     {@code vertex} jesli sciezka nie istnieje zwracana jest pusta
	 *     kolekcja
	 */
	public Iterable<Integer> getPathTo(int vertex) {
		Deque<Integer> path = new ArrayDeque<Integer>();
		// jesli nie istnieje sciezka zwroc pusta sciezke
		if (!hasPathTo(vertex)) {
			return path;
		}
		// dopoki istnieje wierzcholek dodawaj go do stosu
		for (int w = vertex; w != source; w = edgeTo[w]) {
			path.push(w);
		}
		// dodaj na koniec krawedz zrodlowa
		path.push(source);
		return path;
	}

	private void dfs(Graph graph, int vertex) {
		// oznaczamy wierzcholek jako odwiedzony
		marked[vertex] = true;
		// dla kazdego sasiedniego wierzcholka jesli nie jest oznaczony
		// wywolujemy rekurencyjnie metode dfs, ktora odwiedzi wierzchoki i
		// zapisze trase
		for (int w : graph.getAdjacencyList(vertex)) {
			if (!marked[w]) {
				edgeTo[w] = vertex;
				dfs(graph, w);
			}
		}
	}
}

class BFSPaths {
	// tablica krawedzi ktora jest
	// przechowuje wierzcholki z ktorych mozna sie dostac do biezacego
	// okreslonego indeksem tablicy
	private int[] edgeTo;
	// tablica odwiedzonych wierzcholkow
	private boolean[] marked;
	// wierzcholek zrodlowy, z ktorego rozpoczynamy przeszukiwanie
	private final int source;
	private Queue<Integer> priorityQueue;

	public BFSPaths(Graph graph, int source) {
		this.source = source;
		edgeTo = new int[graph.getNumberOfVertices()];
		marked = new boolean[graph.getNumberOfVertices()];
		priorityQueue = new PriorityQueue<Integer>(graph.getNumberOfVertices());
		priorityQueue.offer(source);
		bfs(graph, source);
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      indeks wierzcholka dla ktorego ma byc sprawdzenie istnienia
	 *      sciezki
	 * @return true jesli istnieje sciezka z wierzcholka zrodlowego danego w
	 *     konstruktorze do wierzcholka {@code vertex}
	 */
	public boolean hasPathTo(int vertex) {
		return marked[vertex];
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      docelowy wierzcholek
	 * @return stos wierzcholkow prowadzacych ze zrodal {@code source} do celu
	 *     {@code vertex} jesli sciezka nie istnieje zwracana jest pusta
	 *     kolekcja
	 */
	public Iterable<Integer> getPathTo(int vertex) {
		Deque<Integer> path = new ArrayDeque<Integer>();
		// jesli nie istnieje sciezka zwroc pusta sciezke
		if (!hasPathTo(vertex)) {
			return path;
		}
		// dopoki istnieje wierzcholek dodawaj go do stosu
		for (int w = vertex; w != source; w = edgeTo[w]) {
			path.push(w);
		}
		// dodaj na koniec krawedz zrodlowa
		path.push(source);
		return path;
	}

	private void bfs(Graph graph, int vertex) {
		// oznaczamy wierzcholek jako odwiedzony
		marked[vertex] = true;

		// dodajemy wierzcholek zrodlowy do kolejki
		priorityQueue.offer(vertex);

		// dopoki kolejka nie jest pusta, wybieramy krawedz o najnizszym
		// priorytecie
		// i oznaczamy jako odwiedzone wierzcholki z listy sasiedztwa usuwanego
		// wierzcholka
		// oraz dodajemy wierzcholki z listy sasiedztwa do kolejki
		while (!priorityQueue.isEmpty()) {
			int v = priorityQueue.remove();
			for (int w : graph.getAdjacencyList(v)) {
				if (!marked[w]) {
					edgeTo[w] = v;
					marked[w] = true;
					priorityQueue.offer(w);
				}
			}
		}
	}
}

// GRAFY SKIEROWANE
class DirectedGraph {
	// liczba krawedzi
	private int e;
	// liczba wierzcholkow
	private int v;
	// tablica list sasiedztwa danego wierzcholka
	private List<Integer>[] adjacencyList;

	/**
	 * 
	 * @param v
	 *      ilosc wierzcholkow w grafie
	 */
	@SuppressWarnings("unchecked")
	public DirectedGraph(int v) {
		this.v = v;
		this.e = 0;
		adjacencyList = (List<Integer>[]) new List[v];
		for (int i = 0; i < v; i++) {
			adjacencyList[i] = new ArrayList<Integer>();
		}
	}

	/**
	 * Dodaje krawedz v-w do grafu skierowanego.
	 * 
	 * @param v
	 *      wierzcholek poczatkowy
	 * @param w
	 *      wierzcholek koncowy
	 */
	public void addEdge(int v, int w) {
		adjacencyList[v].add(w);
		e++;
	}

	/**
	 * 
	 * @return liczbe krawedzi
	 */
	public int getNumberOfEdges() {
		return e;
	}

	/**
	 * @return liczbe wierzcholkow
	 */
	public int getNumberOfVertices() {
		return v;
	}

	/**
	 * Zwraca liste sasiedztwa danego wierzcholka.
	 * 
	 * @param v
	 *      indeks wierzcholka skierowanego
	 * @return zwraca iterowalna kolekcje wierzcholkow sasiadujacych
	 */
	public Iterable<Integer> getAdjacencyList(int v) {
		return adjacencyList[v];
	}

	/**
	 * @return opis grafu.
	 */
	public String toString() {
		StringBuilder s = new StringBuilder();
		String newLine = System.getProperty("line.separator");
		s.append("wierzcholki: ").append(v).append("; krawedzie: ").append(e)
				.append(newLine);
		for (int i = 0; i < v; i++) {
			s.append(i).append(": ");
			for (int w : adjacencyList[i]) {
				s.append(w).append(" ");
			}
			s.append(newLine);
		}
		return s.toString();
	}
}

class DFSDirectedPaths {
	// tablica krawedzi ktora jest
	// przechowuje wierzcholki z ktorych mozna sie dostac do biezacego
	// okreslonego indeksem tablicy
	private int[] edgeTo;
	// tablica odwiedzonych wierzcholkow
	private boolean[] marked;
	// wierzcholek zrodlowy, z ktorego rozpoczynamy przeszukiwanie
	private final int source;

	public DFSDirectedPaths(DirectedGraph graph, int source) {
		this.source = source;
		edgeTo = new int[graph.getNumberOfVertices()];
		marked = new boolean[graph.getNumberOfVertices()];
		dfs(graph, source);
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      indeks wierzcholka dla ktorego ma byc sprawdzenie istnienia
	 *      sciezki
	 * @return true jesli istnieje sciezka z wierzcholka zrodlowego danego w
	 *     konstruktorze do wierzcholka {@code vertex}
	 */
	public boolean hasPathTo(int vertex) {
		return marked[vertex];
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      docelowy wierzcholek
	 * @return stos wierzcholkow prowadzacych ze zrodal {@code source} do celu
	 *     {@code vertex} jesli sciezka nie istnieje zwracana jest pusta
	 *     kolekcja
	 */
	public Iterable<Integer> getPathTo(int vertex) {
		Deque<Integer> path = new ArrayDeque<Integer>();
		// jesli nie istnieje sciezka zwroc pusta sciezke
		if (!hasPathTo(vertex)) {
			return path;
		}
		// dopoki istnieje wierzcholek dodawaj go do stosu
		for (int w = vertex; w != source; w = edgeTo[w]) {
			path.push(w);
		}
		// dodaj na koniec krawedz zrodlowa
		path.push(source);
		return path;
	}

	private void dfs(DirectedGraph graph, int vertex) {
		// oznaczamy wierzcholek jako odwiedzony
		marked[vertex] = true;
		// dla kazdego sasiedniego wierzcholka jesli nie jest oznaczony
		// wywolujemy rekurencyjnie metode dfs, ktora odwiedzi wierzchoki i
		// zapisze trase
		for (int w : graph.getAdjacencyList(vertex)) {
			if (!marked[w]) {
				edgeTo[w] = vertex;
				dfs(graph, w);
			}
		}
	}
}

class BFSDirectedPaths {
	// tablica krawedzi ktora jest
	// przechowuje wierzcholki z ktorych mozna sie dostac do biezacego
	// okreslonego indeksem tablicy
	private int[] edgeTo;
	// tablica odwiedzonych wierzcholkow
	private boolean[] marked;
	// wierzcholek zrodlowy, z ktorego rozpoczynamy przeszukiwanie
	private final int source;
	private Queue<Integer> priorityQueue;

	public BFSDirectedPaths(DirectedGraph graph, int source) {
		this.source = source;
		edgeTo = new int[graph.getNumberOfVertices()];
		marked = new boolean[graph.getNumberOfVertices()];
		priorityQueue = new PriorityQueue<Integer>(graph.getNumberOfVertices());
		priorityQueue.offer(source);
		bfs(graph, source);
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      indeks wierzcholka dla ktorego ma byc sprawdzenie istnienia
	 *      sciezki
	 * @return true jesli istnieje sciezka z wierzcholka zrodlowego danego w
	 *     konstruktorze do wierzcholka {@code vertex}
	 */
	public boolean hasPathTo(int vertex) {
		return marked[vertex];
	}

	/**
	 * 
	 * @param vertex
	 *      docelowy wierzcholek
	 * @return stos wierzcholkow prowadzacych ze zrodal {@code source} do celu
	 *     {@code vertex} jesli sciezka nie istnieje zwracana jest pusta
	 *     kolekcja
	 */
	public Iterable<Integer> getPathTo(int vertex) {
		Deque<Integer> path = new ArrayDeque<Integer>();
		// jesli nie istnieje sciezka zwroc pusta sciezke
		if (!hasPathTo(vertex)) {
			return path;
		}
		// dopoki istnieje wierzcholek dodawaj go do stosu
		for (int w = vertex; w != source; w = edgeTo[w]) {
			path.push(w);
		}
		// dodaj na koniec krawedz zrodlowa
		path.push(source);
		return path;
	}

	private void bfs(DirectedGraph graph, int vertex) {
		// oznaczamy wierzcholek jako odwiedzony
		marked[vertex] = true;

		// dodajemy wierzcholek zrodlowy do kolejki
		priorityQueue.offer(vertex);

		// dopoki kolejka nie jest pusta, wybieramy krawedz o najnizszym
		// priorytecie
		// i oznaczamy jako odwiedzone wierzcholki z listy sasiedztwa usuwanego
		// wierzcholka
		// oraz dodajemy wierzcholki z listy sasiedztwa do kolejki
		while (!priorityQueue.isEmpty()) {
			int v = priorityQueue.remove();
			for (int w : graph.getAdjacencyList(v)) {
				if (!marked[w]) {
					edgeTo[w] = v;
					marked[w] = true;
					priorityQueue.offer(w);
				}
			}
		}
	}
}


public class Paths {

	public static void main(String[] args) {
		// Przyklad ze strony http://www.algorytm.org/algorytmy-grafowe/przeszukiwanie-grafu-wszerz-bfs-i-w-glab-dfs.html
		// UWAGA: graf skierowany zostal przerobiony na graf nieskierowany 
	  // stan na dzien 2013-04-08
		// grafy nieskierowane
		Graph graph = new Graph(6);

		graph.addEdge(0, 1);
		graph.addEdge(0, 2);

		graph.addEdge(1, 4);

		graph.addEdge(2, 3);
		graph.addEdge(2, 5);

		graph.addEdge(3, 0);

		graph.addEdge(4, 3);

		System.out.println("Graf nieskierowany: " + graph);

		System.out.println("\nDFS - sciezki nieskierowane");
		// droga z 1 do 5
		DFSPaths dfs1 = new DFSPaths(graph, 0);
		for (int it : dfs1.getPathTo(4)) {
			System.out.print(it + " ");
		}
		System.out.println("\n----------");

		// droga z 5 do 1
		DFSPaths dfs2 = new DFSPaths(graph, 4);
		for (int it : dfs2.getPathTo(0)) {
			System.out.print(it + " ");
		}

		System.out.println("\nBFS - sciezki nieskierowane");
		// droga z 1 do 5
		BFSPaths bfs1 = new BFSPaths(graph, 0);
		for (int it : bfs1.getPathTo(4)) {
			System.out.print(it + " ");
		}
		System.out.println("\n----------");

		// droga z 5 do 1
		BFSPaths bfs2 = new BFSPaths(graph, 4);
		for (int it : bfs2.getPathTo(0)) {
			System.out.print(it + " ");
		}
		// --------------------------------------------
		// grafy skierowane
		DirectedGraph digraph = new DirectedGraph(6);

		digraph.addEdge(0, 1);
		digraph.addEdge(0, 2);

		digraph.addEdge(1, 4);

		digraph.addEdge(2, 3);
		digraph.addEdge(2, 5);

		digraph.addEdge(3, 0);

		digraph.addEdge(4, 3);

		// Przyklad ze strony http://www.algorytm.org/algorytmy-grafowe/przeszukiwanie-grafu-wszerz-bfs-i-w-glab-dfs.html
		// stan na dzien 2013-04-08
		System.out.println("\n\nGraf skierowany: " + digraph);

		System.out.println("\nDFS - sciezki skierowane");
		// droga z 1 do 5
		DFSDirectedPaths dfs3 = new DFSDirectedPaths(digraph, 0);
		for (int it : dfs3.getPathTo(4)) {
			System.out.print(it + " ");
		}
		System.out.println("\n----------");

		// droga z 5 do 1
		DFSDirectedPaths dfs4 = new DFSDirectedPaths(digraph, 4);
		for (int it : dfs4.getPathTo(0)) {
			System.out.print(it + " ");
		}

		System.out.println("\nBFS - sciezki skierowane");
		// droga z 1 do 5
		BFSDirectedPaths bfs3 = new BFSDirectedPaths(digraph, 0);
		for (int it : bfs3.getPathTo(4)) {
			System.out.print(it + " ");
		}
		System.out.println("\n----------");

		// droga z 5 do 1
		BFSDirectedPaths bfs4 = new BFSDirectedPaths(digraph, 4);
		for (int it : bfs4.getPathTo(0)) {
			System.out.print(it + " ");
		}
	}
}
Dodaj komentarz