algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyznaczanie najkrótszej drogi w grafie dla znanej odległości - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 09 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

droga_c/Droga.cpp:
/********************************************************************************
*                                  		*
*	Algorytm konstrukcji drogi między dwoma wierzchołkami o zadanej długości*
* 	Plik pobrany ze strony:			www.algorytm.org        *
*	Opracowal:				Michal Knasiecki		*
*                                  		*
*********************************************************************************/

/*Uwaga:
Graf znajduje sie w pliku graf.txt


W poniższej implementacji posłużono się biblioteką STL, która
zawiera szablon wektora oraz stosu.
Jeżeli twój kompilator nie posiada tej biblioteki możesz zastąpić
wektor tablicą i skorzystac z innej implementacji stosu.

*/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stack>
#include <vector>

//!Wartość, od której przyjmujemy nieskończoność
#define nieskonczonosc 1000

using namespace std;


class	cGraf{

public:

/*!Macierz przyległości, w indeksie (i,j) zawiera wartości:
	0			dla i=j
	nieskonczonosc		jeśli nie istnieje krawędź (i,j)
	K>0			waga krawędzi (i,j)
*/
int 	A[100][100];

/*!Wektor odległości od pierwszego wierzchołka do pozostałych, 
Zostal wyliczony przez algorytm Forda-Bellmana
*/
int 	D[100];

//!Liczba wierzchołków grafu
int	n;

//!Stos, na którym odkładane będą wierzchołki tworzące drogę
stack <int, vector<int> > Stos;

//!Metoda wyznacza listę poprzednikow wierzchołka x
vector<int> Poprzedniki(int x){
vector<int> wynik;

	for (int i=0;i<n;i++)
	  	if ((A[i][x]!=nieskonczonosc)&&(A[i][x]!=0))
	   		wynik.push_back(i);

	return(wynik);
}


//Metoda konstruuje droge miedzy wierzcholkiem 1 i x o dlugosci D[x]
void KonstruujDroge(int x){
int u,v,i;
//!Lista poprzedników
vector<int>			poprzedniki;

//Dodaj wierzchołek końcowy na stos
Stos.push(x);
v=x;

//Konstruuj drogę aż dojdziesz do wierzchołka startowego
while (v!=0){
poprzedniki=Poprzedniki(v);

for (i=0;i<poprzedniki.size();i++)
	if (D[v]==D[poprzedniki[i]]+A[poprzedniki[i]][v])
  	u=poprzedniki[i];

Stos.push(u);
v=u;
}

/*Wypisujac wierzcholki dodaj 1, bo numerujemy je od jeden
a w macierzy od 0 */

printf("Droga od wierzcholka 1 do %d: ",x+1);
while (Stos.empty()!=true){
	printf("%d ",Stos.top()+1);
  Stos.pop();
}
printf("\n");
return;
}

};


void main(void)
{
FILE 				*plik;
char 				s[5];
int 				i,j;
cGraf				Graf;

//--------------------------------------------

if ((plik=fopen("graf.txt","r"))==NULL)
	printf("Brak pliku graf.txt!\n"); else
  	{
//!Wczytujemy liczbę wierzchołków grafu
   fscanf(plik,"%d",&Graf.n);

//!Wczytujemy dane do macierzy przyległości
	for (j=0;j<Graf.n;j++)
   		for (i=0;i<Graf.n;i++)
   		{
     	fscanf(plik,"%s",s);
     	if (strcmp(s,"*")!=0)
     		Graf.A[j][i]=atoi(s); else Graf.A[j][i]=nieskonczonosc;
     	}
//Wczytaj wektor odległosci, został on obliczony algorytmem Forda-Bellmana
for (i=0;i<Graf.n;i++){
	fscanf(plik,"%s",s);
	Graf.D[i]=atoi(s);
}

fclose(plik);

//Wyznacz drogi od wierzcholka 1 do pozostalych (w macierzy numerujemy je od 0)
for (i=1;i<Graf.n;i++)
Graf.KonstruujDroge(i);
   }

printf("\nDowolny klawisz...\n");
getch();
return;
}
Dodaj komentarz