algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Generowanie podzbiorów za pomocą Kodu Grey'a. - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Krzysztof Kwiatkowski, 05 marca 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kod_Graya.java:
// Generowanie podzbiorów zbioru n-elementowego za pomocą Kodu Grey’a.
// www.algorytm.org
// (c) 2006 Krzysztof Kwiatkowski, implementacja Java Tomasz Lubinski


public class Kod_Graya {
	
	private static int n;

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		String[] imie;
		int[] w;
		
		System.out.println("Ilosc elementow (wartosc większa od 2): "); 
		n = Console.readInt("?");
		
		if (n < 2) {
			System.out.println("Zła liczba elementów");
			return;
		}
		
		imie = new String[n];
		int[] v = new int[n];
		
		for (int i=0; i<n; i++) {
			System.out.println("Podaj imie " + (i+1));
		  imie[i] = Console.readString();
		}

		w = GenerujWektorPrzejsc(n);
		
		for (int i=0; i<n; i++)
		  v[i] = 0;
		
		for (int i=0; i<w.length; i++) {
		  if (v[w[i]-1] == 0)
		   v[w[i]-1] = 1;
		  else
		   v[w[i]-1] = 0;
		  
		  System.out.println("");
		  System.out.print((i+1) + ": ");
		  
		  for (int j=0; j<n; j++)
		    if (v[j] == 1)
		     System.out.print(imie[j] + ", ");
		}
	}
	
	/**
	 * 
	 * Funkcja przeksztalcajaca liczbe calkowita
	 * na zapis dwojkowy. Wynikiem jest wektor
	 *
	 * Pierwsza liczba w zwracanym wektorze to ilosc elementow
	 * obliczonej liczby.	 * 
	 */
	private int[] ZmianaPodstawy2Wektor(int pods, int liczba)
	{
		int v[] = new int[n];
		int w[] = new int[n];
	  int i, j;
	  
	  if (liczba < 0) {
	   System.out.println("Liczba mniejsza od 0. Nie obsluguje");
	   return null;
	  }
	  
	  if (liczba == 0) {
	   v[0] = 1;
	   v[1] = 0;
	   return v;
	  }
	  
	  i = 0;
	  while (liczba > 0) {
	   i++;
	   v[i] = liczba % pods;
	   liczba = liczba / pods;
	  }
	  for (j=1; j<i; j++)
	  	w[j] = v[i-j+2];
	  
	  w[0] = i-1;
	  return w;
	}
	
	 /**
	 *
	 *  Ta funkcja przeszktalca liczbe z systemu o podstawie pods zapisanej
	 *  w wektorze, do liczby w systemie dziesietnym.
	 *  Podana liczba w wektorze v, musi miec specyficzna postac, tzn.
	 *  pierwszy element tablicy to liczba mowiaca ile cyfr ma liczba
	 *  do przeksztalcenia.
	 *
	 *  np. v=[3,1,1,0]; (czyli w systemie dziesietnym jest to = 6)
	 *
	 */
	 private int ZmianaPodstwy2Liczba(int pods, int[] v) {
	  int suma, i, j;
	  
	  suma = 0;
	  j = 0;
	  for (i=v[0]+1; i>1; i--) {
	    suma = (int) (suma+(v[i]*Math.pow(pods,j)));
	    j++;
	  }
	  return suma;
	 }

	 /**
	 *
	 *  Funkcja na podstawie indexu generuje slowo Grey'a
	 *
	 */
	 private int[] IndeksNaSlowoGreya(int i, int ile_m) {
	 
		int g[] = new int[ile_m];
		int h[] = new int[ile_m];
	  int j,z;
	 
	  for (j=0; j<h.length; j++) h[j] = 0;
	  
	  g = ZmianaPodstawy2Wektor(2,i);
	  if (ile_m<g[1]) {
	   System.out.println("Za mala liczba miejsc na ktorych nalezy przedstawic liczbe.");
	   System.out.println("Wychodze z funkcji.");
	   return null;
	  }

	  for (i=2; i<=g[1]+1; i++)
	  	h[ile_m-g[1]+i-1] = g[i];
	  for (i=1; i<=ile_m; i++) {
	   z = ile_m-i+1;
	   g[ile_m-i+1] = (h[z]+h[z-1]) % 2;
	  }

	  for (j=0; j<h.length; j++) h[j] = 0;
	  h[1] = ile_m;
	  for (i=2; i<=ile_m+1; i++) 
	  	h[i]=g[i-1];
	  
	  return h;
	 }


	 /**
	  *
	  *  Ta funkcja zwraca numer indeksu dla pobranego slowa Graya.
	  *
	  *  Parametry
	  *  v [in] - macierzy wyjsciowa zawierajaca w pierwszym elemencie
	  *       warosc ile_m oraz w ile_m kolejnych elementow
	  *       szukane slowo Grey'a
	  *
	  *  n [out] - szukany indeks slowa Gray'a
	  *
	  */
	 private int SlowoGrayaNaIndeks(int v[]) {

	 		int b[] = new int[v.length + 1];
		  int i, j, suma;

		  b[1] = v[1];
		  for (j=v[1]+1; j>=2; j--) {
		   suma = 0;
		   for (i=j; i>=2; i--)
		    suma = suma+v[i];
		   b[j] = suma % 2;
		  }
		  return ZmianaPodstwy2Liczba(2,b);
	 }
	 
	 
	 /**
	  *
	  *  Funkcja ta generuje wektor przejsc korzystajac z tablic.
	  *  Wektor przejsc zawiera numery bitow, ktore ulegaja zmianie w generowaniu
	  *  kolejnych slow kodu Grey'a.
	  *  Podawany argument n oraz dlugosc rozpatrywanych slow w kodzie Grey'a,
	  *  maja taka sama wartosc.
	  *
	  *  n [in]   - dlugosc wektora wejsciowego
	  *  Tout [out] - wygenerowany wektor przejsc
	  *
	  *  UWAGA:
	  *  Pierwszy element w wektorze wyjsciowym zawiera dlugosc tego wygenerowanego
	  *  wektora.
	  */
	 private static int[] GenerujWektorPrzejsc(int n) {

		  int i,k,Twsk,j;
		  boolean flag;
		  int v[] = new int[n];
		  int warunekZak;

		  // inicjowanie wartosci poczatkowych
		  i = 1; 
		  Twsk = 0;
		  flag = true;
		  warunekZak = (int) (Math.pow(2,n)-1);
		  
		  int Tout[] = new int[warunekZak];

		  for (j=0; j<n; j++)
		  	v[j] = j;

		  while (flag) {
		   if (v[i]>0) {
		    Tout[Twsk] = v[i];
		    Twsk++;
		    v[i] = 0;
		    for (k=i-1; k>=1; k--)
		    	v[k] = k;
		    i = 1;
		   } else
		    i++;
		   
		   // obliczamy wartosci do polowy, poniewaz wartosci w ciagu sa takie same
		   // jak wartosci w obliczonym ciagu ale od tylu.

		   // TO DO: dla n= 2 ten program nie dziala. Powodem jest ten warunek ponizej.
		   // Powoduje on wystepowanie petli nieskonczonej
		   if (Twsk ==((warunekZak) / 2 )) 
		  	 flag = false;
		  }
		  // wartosc 2^(n-1) jest zawsze rowna n (jest to srodek ciagu, miejsce
		  // w kodzie Grey'a gdzie pierwsza wartosc kodu zmienia sie z 0 na 1)
		  Tout[Twsk] = n;

		  j = 1;
		  for (i=Twsk+1; i<warunekZak; i++) {
		   Tout[i] = Tout[Twsk-j];
		   j++;
		  }

		  return Tout;
	 }
	 

}
Dodaj komentarz