algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyszukiwanie liczby palindromów w tekście. - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 09 maja 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Palindromy - Delphi/Palindromy.dpr:
//Wyszukiwanie palindromow w tekscie
//Rafal Swietlicki
//Implementacja Delphi Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

program Palindromy;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

function f1(s: String): Integer;
var
  i, j, n: Integer;
  m: array of array of Boolean;
begin
    n := Length(s);
    setLength(m, n);
    for i:=0 to n-1 do
      setLength(m[i], n);

    for i:=0 to n-1 do
      for j:=0 to n-1 do
        m[i][j] := false;

    Result := n;
    for i:=0 to n-2 do
        m[i+1][i] := true;

    for j:=0 to n-1 do
    begin
        m[j][j] := true;
        for i:=j-1 downto 0 do
        begin
            m[i][j] := (m[i+1][j-1]) and (s[i+1]=s[j+1]);
            if m[i][j] = true then
               Result := Result + 1;
        end;
    end;
end;

function f2(s: String): Integer;
var
    i, j, k, n: Integer;
    T: array of array of Integer;
begin
    n := Length(s);
    setLength(T, n+1);
    for i:=0 to n do
      setLength(T[i], n+1);

    for i:=0 to n do
      for j:=0 to n do
        T[i][j] := 0;

    for i:=0 to n-1 do
    begin
        T[i][i] := 1;
        for j:=i-1 downto 0 do
        begin
            T[j][i] := T[j+1][i]+1;
            for k:=j+1 to i do
                if s[j+1]=s[k+1] then
                    T[j][i] := T[j][i]+T[j+1][k-1]+1;
        end;
    end;
    Result := T[0][n-1];
end;

var
    slowo: String;
begin
    writeln('Podaj slowo: ');
    readln(slowo);
    writeln('Ilosc spojnych palindromow w slowie ' + slowo + ' wynosi ' + IntToStr(f1(slowo)));
    writeln('Ilosc niespojnych palindromow w slowie ' + slowo + ' wynosi ' + IntToStr(f2(slowo)));

    readln;
end.
Dodaj komentarz