algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez łączenie naturalne - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Karol Kokoszka, 28 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

naturalSort.pas:
//sortowanie przez laczenie naturalne
//www.algorytm.org
//(c)2005 Karol Kokoszka

program naturalSort_;
type tape = file of char;
var  T: array[0..2] of tape;

procedure divFile(var f1, f2, f3: tape);
 var tmp1, tmp2: char;
    pointer: ^tape;
    blank: char;
 begin
   reset(f1);
   rewrite(f2); rewrite(f3);
   blank:=#0;
   tmp2:=#0;
   pointer:=@f2;
   while (not eof(f1)) do begin
    read(f1, tmp1);
    if tmp2>tmp1 then begin
      write(pointer^, blank);
      if pointer=@f2 then pointer:=@f3
      else pointer:=@f2;
    end;
    write(pointer^, tmp1);
    tmp2:=tmp1;
   end;
   write(pointer^, blank);
   close(f1);
   close(f2); close(f3);
 end;

procedure integrateBlocks(var f1, f2, f3: tape);
 var tmp2, tmp3: char;
 begin
   if not eof(f2) then read(f2, tmp2) else tmp2:=#0;
   if not eof(f3) then read(f3, tmp3) else tmp3:=#0;
   while ((tmp2<>#0) and (tmp3<>#0)) do begin
    if tmp2<tmp3 then begin
      write(f1, tmp2);
      if not eof(f2) then read(f2, tmp2) else tmp2:=#0
    end else begin
      write(f1, tmp3);
      if not eof(f3) then read(f3, tmp3) else tmp3:=#0
    end;
   end;
   while (tmp3<>#0) do begin
    write(f1, tmp3);
    if not eof(f3) then read(f3, tmp3) else tmp3:=#0
   end;
   while (tmp2<>#0) do begin
    write(f1, tmp2);
    if not eof(f2) then read(f2, tmp2) else tmp2:=#0
   end;
 end;

function copy(var f1, f2, f3: tape): boolean;
 var j: byte;
 begin
   rewrite(f1);
   reset(f2); reset(f3);
   j:=0;
   while (not eof(f2)) or (not eof(f3)) do begin
    if j<2 then inc(j);
    integrateBlocks(f1, f2, f3);
   end;
   close(f1);
   close(f2); close(f3);
   if j<=1 then copy:=true else copy:=false;
 end;


begin
  assign(T[0], 'd:\file.txt');
  assign(T[1], 'd:\file.000');
  assign(T[2], 'd:\file.001');
  repeat
   divFile(T[0], T[1], T[2]);
  until copy(T[0], T[1], T[2]);
end.
Dodaj komentarz