algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez łączenie naturalne - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Karol Kokoszka, 28 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

nsort_d/nSort.pas:
//sortowanie przez laczenie naturalne
//www.algorytm.org
//(c)2005 Karol Kokoszka

program sortowanieZ;
uses crt;
type tape_ = record
     tape   : file of byte;
     bufor  : byte;
     endOfFile: boolean;
   end;
var T: array[0..2] of tape_;


{////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////// operacje na plikach //////////////////////}
procedure assign_(var x: tape_; s: string);
 begin
   assign(x.tape, s);
 end;

procedure reset_(var x: tape_);
 begin
   reset(x.tape);
   if eof(x.tape) then x.endOfFile:=true
   else begin
     read(x.tape, x.bufor);
     x.endOfFile:=false;
   end;
 end;

procedure close_(var x: tape_);
 begin
   close(x.tape);
 end;

function eof_(var x: tape_): boolean;
 begin
   eof_:=x.endOfFile;
 end;

function getBuffer(var x: tape_): byte;
 begin
   getBuffer:=x.bufor;
 end;

procedure read_(var x: tape_; var y: byte);
 begin
   y:=x.bufor;
   if eof(x.tape) then begin
    x.endOfFile:=true
   end
   else begin
     read(x.tape, x.bufor);
     x.endOfFile:=false;
   end;
 end;
{/////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////}

procedure divFiles(var f1, f2, f3: tape_);
 var tmp: byte;
    inWhile: boolean;
    actFile: ^tape_;
 begin
   reset_(f1);
   rewrite(f2.tape); rewrite(f3.tape);
   actFile:=@f2;
   while not eof_(f1) do begin
    read_(f1, tmp);
    inWhile:=false;
    while not eof_(f1) and (getBuffer(f1)>=tmp) do begin
      write(actFile^.tape, tmp);
      read_(f1, tmp);
    end;
    write(actFile^.tape, tmp);
    if actFile=@f2 then actFile:=@f3 else actFile:=@f2;
   end;
   close_(f1);
   close(f2.tape); close(f3.tape);
 end;

procedure intBlocks(var f1, f2, f3: tape_);
 var tmp2, tmp3: byte;
    end2, end3: boolean;
 begin
   end2:=eof_(f2);
   end3:=eof_(f3);
   while (not eof_(f2)) and (not eof_(f3)) and (not end2) and (not end3) do begin
    if getBuffer(f2)<getBuffer(f3) then begin
      read_(f2, tmp2);
      write(f1.tape, tmp2);
      end2:=(getBuffer(f2)<tmp2) or eof_(f2);
    end else begin
      read_(f3, tmp3);
      write(f1.tape, tmp3);
      end3:=(getBuffer(f3)<tmp3) or eof_(f3);
    end;
   end;
   while not end2 do begin
    read_(f2, tmp2);
    write(f1.tape, tmp2);
    end2:=(getBuffer(f2)<tmp2) or eof_(f2);
   end;
   while not end3 do begin
    read_(f3, tmp3);
    write(f1.tape, tmp3);
    end3:=(getBuffer(f3)<tmp3) or eof_(f3);
   end;
 end;

function mergeFiles(var f1, f2, f3: tape_): boolean;
 var j: byte;
 begin
   reset_(f2); reset_(f3);
   rewrite(f1.tape);
   j:=0;
   while (not eof_(f2)) or (not eof_(f3)) do begin
    if j<2 then inc(j);
    intBlocks(f1, f2, f3);
   end;
   close_(f2); close_(f3);
   close(f1.tape);
   if j<=1 then mergeFiles:=true else mergeFiles:=false;
 end;

procedure printFile(var f: tape_);
 var tmp: byte;
 begin
   reset_(f);
   while not eof_(f) do begin
    read_(f, tmp);
    write(tmp, ' ');
   end;
   close_(f);
   writeln;
 end;begin
  if ParamCount<2 then begin
   writeln('Nie podano nazwy pliku do sortowania ani partycji na pliki tymczasowe....');
   writeln('Przyklad: nSort c:\windows\win.com d:\');
  end else begin
   assign_(T[0], ParamStr(1));
   assign_(T[1], ParamStr(2) + 'file.000');
   assign_(T[2], ParamStr(2) + 'file.001');
   repeat
     divFiles(T[0], T[1], T[2]);
   until mergeFiles(T[0], T[1], T[2]);
  end;
end.
Dodaj komentarz