algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez scalanie (mergesort) - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 11
SłabyŚwietny
Nadesłany przez gchlebus, 28 lutego 2011 02:18
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

merge_1_j.java:
// Sortowanie przez scalanie (mergesort)
// www.algorytm.org

package mergesort;

public class merge_sort {
  public static void mergeSort(int tab[], int l, int r){

    int DividePoint = dividePoint(l,r);

    if (r!=l){
      mergeSort(tab, l, DividePoint);
      mergeSort(tab, DividePoint+1, r);

      //pointers used to refer to content of arrays
      int ptrA = l;
      int ptrB = DividePoint+1;

      int i = 0;
      int[] temptab = new int[r-l+1];

      //join two arrays into one sorted array
      while(ptrA<=DividePoint && ptrB<=r){
        if (compare(tab[ptrA], tab[ptrB])){
          temptab[i++] = tab[ptrA++];
        }else{
          temptab[i++] = tab[ptrB++];
        }
      }
      if (ptrA>dividePoint(l,r)){     //if all elements of first array
                        //were used add rest of second
                        //array to the end of temporary
                        //array
        for (int j = ptrB; j<=r; j++){
          temptab[i++] = tab[j];
        }
      }else{               //opposite case
        for (int j = ptrA; j<=dividePoint(l,r); j++){
          temptab[i++] = tab[j];
        }
      }
      //copy results
      copy(tab, temptab, l,r);
    }

  }
 
 private static int dividePoint(int l, int r){
   //calculates divide point of array
   int tabLength = r-l+1;
   if (tabLength%2 == 0){
     return l-1+(tabLength)/2;
   }else{
     return l+tabLength/2;
   }
 }

 private static boolean compare(int num1, int num2){
   if (num1 > num2) return false;
   if (num1 < num2) return true;
   else
     return true;
 }

 private static void copy(int tab[], int temptab[], int l, int r){
   //copies result from temporary array to original array
   int j=0;
   for (int i=l; i<=r; i++){
     tab[i] = temptab[j++];
   }

 }
}
Dodaj komentarz