algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez scalanie (mergesort) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 8
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał W, 14 października 2012 17:34
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

merge.cpp:
// sortowanie przez scalanie (mergesort)
// Wersja rekurencyjna, petla glówna zawiera prosty test dzialania
// Przy scalaniu do pamieci roboczej kopiowana jest tylko jedna z laczonych tablic.
// www.algorytm.org

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

//zamienia miejscami dwie wartosci
void zamien(int & liczba1, int & liczba2)
{
  int pamiec = liczba1;
  liczba1 = liczba2;
  liczba2 = pamiec;
  return;
}

//scala tablice
void merge(int T[], int t[], int start, int middle, int end)
{
  for(int i = start; i < middle; i++)
    t[i - start] = T[i];

  int Ti = start;
  int i1 = 0;
  int i2 = middle;
  while ((i1 + start) < middle and i2 < end)
  {
    if (t[i1] <= T[i2])
      T[Ti++] = t[i1++];
    else
      T[Ti++] = T[i2++];
  }
  for (i1; (i1 + start) < middle; i1++)
    T[Ti++] = t[i1];
  
  return;
}
 
//sortowanie przez scalanie
//funkcja rekurencyjna - podzial tablicy i ich ponowne scalanie
void mergesort_with_table(int T[], int t[], int start, int end)
{
  if (end - start > 2)
  {
    mergesort_with_table(T, t, start, ((end - start) / 2) + start);
    mergesort_with_table(T, t, ((end - start) / 2) + start, end);
    merge(T, t, start, ((end - start) / 2) + start, end);
  }
  else if (end - start == 2)
    if (T[start] > T[end - 1])
      zamien(T[start], T[end - 1]);
  else if (end - start == 1)
    return;
}

//sortowanie przez scalanie - punkt wejsciowy do sortowania
void mergesort(int T[], int start, int end)
{
  int t[(end - start)/2];
  mergesort_with_table(T, t, start, end);
  return;
}

//program
int main()
{
// ios_base::sync_with_stdio(0);

  srand( time( NULL ) );

  int ROZMIAR;
  int ZAKRES;
  cout << "Podaj rozmiaj tablicy: ";
  cin >> ROZMIAR;
  cout << "Podaj zakres liczb ( 0 - n ): ";
  cin >> ZAKRES;
  ZAKRES++;

  int T[ROZMIAR];
  for (int i = 0; i < ROZMIAR; i++)
    T[i] = rand()%ZAKRES;

// for (int i = 0; i < ROZMIAR; i++)
//   cout << T[i] << " ";
// cout << endl;

  mergesort(T, 0, ROZMIAR);

// for (int i = 0; i < ROZMIAR; i++)
//   cout << T[i] << " ";
// cout << endl;

  bool test = true;
  for (int i = 0; i+1 < ROZMIAR; i++)
    if (T[i] > T[i+1])
      test = false;
  if (test) cout << "OK!"; else cout << "Nie bangla!"; cout << endl;
  return 0;
}
Dodaj komentarz