algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez wstawianie (insertionsort) - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 13
SłabyŚwietny
Nadesłany przez kris, 21 marca 2011 19:02
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

InsertionSort/Program.cs:
// Sortowanie przez wstawianie (insertionsort)
// www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace InsertionSort
{
  class Program
  {
    static int sprawdzenie(string liczba)
    {
      int ilosc_liczb;

      while (!Int32.TryParse(liczba, out ilosc_liczb) || liczba.ElementAt(0) == '-') // Sprawdz czy wpisany znak jest liczbą oraz czy jest to liczba dodatnia
      {
        Console.Write("Podaj ilość liczb do posortowania: ");
        liczba = Console.ReadLine();
      }

      return ilosc_liczb;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int ilosc_liczb, element, bufor;
      string liczba = "nic";

      Random randomizer = new Random();

      ilosc_liczb = sprawdzenie(liczba);

      int[] do_posortowania = new int[ilosc_liczb];                  // Deklaracja dwóch tablic zawierające elementy do posortowania 
      int[] posortowane = new int[ilosc_liczb];                    // oraz elementy posortowane

      Console.WriteLine("");

      for (int i = 0; i < ilosc_liczb; i++)                      // Wypełnienei tablicy do posortowania liczbami losowymi 
      {
        element = randomizer.Next(101);                       // za zakresu 0 - 100 
        do_posortowania[i] = element;
        Console.Write(do_posortowania[i] + " ");                  // oraz wyświetlenie wyniku na ekranie
      }

      Console.WriteLine("");
      posortowane[0] = do_posortowania[0];                      // przepisanie elementu pierwszego do tablicy posortowanej 
                                              // w myśl algorytmu 
        for (int i = 1; i < ilosc_liczb; i++)                    // Algorytm sortowania przewz wstawienie 
        {
          for (int j = i; j > 0; j--)
          {

            if (posortowane[j - 1] > do_posortowania[i])            // Sprawdz czy dany element tablicy nieposortowanej jest mniejszy 
            {                                  // od elementów tablicy posortowanej. Jeśli tak to zamień elementy 
              bufor = posortowane[j - 1];                   // miejscami. 
              posortowane[j - 1] = do_posortowania[i];
              posortowane[j] = bufor;
            }
            else
            {
              posortowane[j] = do_posortowania[i];              // Jeśli nie to zapisz daną liczbe na ostanim wolnym miejscu w tablicy posortowanej
              break;
            }
          }
        }

        Console.WriteLine("Posortowane liczby:");

        for (int i = 0; i < ilosc_liczb; i++)                    // Wyświetlenie tablicy posortwanej.
        {
          Console.Write(posortowane[i] + " ");
        }
        Console.Read();
    }
  }
}
Dodaj komentarz