algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez zliczanie (countingsort) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 16
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Marian, 20 lutego 2011 12:38
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

count_1_c.cpp:
// sortowanie przez zliczanie (countingsort)
// www.algorytm.org

#include<iostream>
using namespace std;

void countingsort(int A[], int B[], int k, int rozmiar)
{
	int i;
	int *C = new int [k+1]; // utworzenie tablicy na statystyki; wszystkie liczby w tablicy sa nie wieksze od k, a C[i] okresla ile razy wystapila liczb i
	for (i = 0; i <= k; i++) // zerowanie tablicy pomocniczej
		C[i] = 0;
	for (i = 0; i < rozmiar; i++)
		C[(A[i])]++;
	// C[i] zawiera teraz liczbe wystapien liczby i w ciagu wejsciowym
	for (i = 1; i <= k; i++)
		C[i] += C[i-1];
	// C[i] zawiera teraz liczbe elementow mniejszych lub rownych i
	for (i = rozmiar-1; i >= 0; i--)
	{
		B[(C[(A[i])])-1] = A[i]; // wpisanie do tablicy wynikowej pod określony indeks A[i]
		C[(A[i])]--; // zmniejszenie indeksu C[i] - odejmujemy wpisana przed chwila liczbe
	}
	delete [] C;
}

int max_liczba(int tablica[], int rozmiar)
{
	int max = tablica[0];
	for (int i = 1; i < rozmiar; i++)
	{
		if (max < tablica[i])
			max = tablica[i];
	}
	return max;
}

int main()
{
	int ilosc_liczb, i;
	cout << "Podaj ilosc licz do posortowania: ";
	cin >> ilosc_liczb;
	// utworzenie dynamicznej dwoch tablic na 'ilosc_liczb' elementow
	int *tablica_wejsciowa = new int [ilosc_liczb]; // tablica zawierajaca ciag wejsciowy
	int *tablica_wyjsciowa = new int [ilosc_liczb]; // tablica zawierajaca posortowany ciag

	for (i = 0; i < ilosc_liczb; i++) // wczytywanie liczb do tablicy
	{
		cout << "Podaj liczba: ";
		cin >> tablica_wejsciowa[i];
	}

	int k = max_liczba(tablica_wejsciowa, ilosc_liczb); // wyszukanie najwiekszej liczby w ciagu wejsciowym
	countingsort(tablica_wejsciowa,tablica_wyjsciowa, k, ilosc_liczb); // wywolanie funkcji sortujacej

	for (i = 0; i < ilosc_liczb; i++) // wypisanie posortowanej tablicy
		cout << "tablica[" << i << "] = " << tablica_wyjsciowa[i] << endl;

	// zwolnienie tablic zaalokowanych dynamicznie
	delete [] tablica_wejsciowa; 
	delete [] tablica_wyjsciowa; 

    return 0;
}
Dodaj komentarz