algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie stogowe (heapsort) - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Jo?o Kiakumbo, 08 czerwca 2015 11:20
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

HeapSort.java:
//Sortowanie stogowe (heapsort)
//www.algorytm.org

import java.util.Scanner;
public class HeapSort {
  static int [] tab;
  static Scanner s =new Scanner(System.in);
  
  static void heapify (int[] tab, int heap_size, int i) {
    int largest, temp;
    int l=2*i+1, r=(2*i)+2;
    if (l<heap_size && tab[l]>tab[i])
      largest=l;
    else largest=i;
    if (r<heap_size && tab[r]>tab[largest])
      largest=r;
    if (largest!=i) {
      temp=tab[largest];
      tab[largest]=tab[i];
      tab[i]=temp;
      heapify(tab,heap_size,largest);
    }
  }
  
  static void budKopiec(int[] tab, int rozmiar){
  	//buduj kopiec poczynając od poprzednika ostatniego liścia schodząc w górę
    for (int i=(rozmiar/2)-1;i>=0;i--)
      heapify(tab,rozmiar, i);
  }
 
  static void sort(int[] tab, int rozmiar) {
    int temp;
    //Zapewnij ze drzewo spelnia warunek kopca
    budKopiec(tab, rozmiar);
    for (int i=rozmiar-1;i>0;i--) {
    	//w korzeniu jest najwiekszy element, przenies go na koniec i zmniejsz rozmiar kopca
      temp=tab[i];
      tab[i]=tab[0];
      tab[0]=temp;
      rozmiar--;
      //odbuduj kopiec, zaczynajac od korzenia
      heapify(tab,rozmiar,0);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
  	//Pobierz dane
    System.out.print("Podaj liczbe elementow:");
    int rozmiar = s.nextInt();
    tab=new int[rozmiar];
 
    for (int i=0;i<rozmiar;i++){
      System.out.print("Podaj element:");
      tab[i]= s.nextInt();
    }
    
    //Posortuj
    sort (tab,rozmiar);
    
    //Pokaz wynik
    System.out.print("Posortowane elementy");
    for (int i=0;i<rozmiar;i++){
  
      System.out.print(" "+ tab[i]);
    }
    System.out.println("\n");
  }
}
Dodaj komentarz