algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Suma cyfr liczby całkowitej - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 11 stycznia 2011 21:30
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Suma cyfr - Delphi/suma_cyfr.dpr:
//Obliczanie sumy cyfr danej liczby calkowitej
//(c) 2011 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

program suma_cyfr;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
 x, wynik: Integer;

begin
 //pobierz wartosc od uzytkownika
 Writeln('Podaj wartosc x');
 Readln(x);

 //sume cyfr danej liczby calkowitej
 wynik := 0;
 while x <> 0 do
 begin
  wynik := wynik + (x mod 10);
  x := x div 10;
 end;

 //podaj wynik
 Writeln('suma cyfr podanej liczby wynosi ', wynik);

 //czekaj na enter od uzytkownika
 Readln;

end.
Dodaj komentarz