algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szukanie elementu z wartownikiem - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 04 września 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Szukanie z wartownikiem - Delphi/szukanie_z_wartownikiem.dpr:
//Szukanie z wartownikiem zadanego elementu w tablicy
//(c) 2009 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

program szukanie_z_wartownikiem;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
  a: Array [1..101] of Integer;
  i, n, x: Integer;

begin
  //pobierz dane od uzytkownika
  writeln('Podaj liczbe elementow tablicy (maks. 100)');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
   begin
     writeln('Podaj element a[', i, ']');
     readln(a[i]);
   end;
  writeln('Podaj element do wyszukania');
  readln(x);

  //szukaj elementu x
  a[n+1] := x;
  i := 1;
  while (a[i] <> x) do
  begin
   i := i + 1;
  end;

  //podaj wynik
  if (i = n+1) then
   writeln('Nieznaleziono w tablicy elementu ', x)
  else
   writeln('Odnaleziono element ',x,' pod indeksem ',i);

  //poczekaj na enter od uzytkownika
  readln;

end.
Dodaj komentarz