algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szukanie połówkowe (binarne) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 04 września 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Szukanie polowkowe - Delphi/szukanie_polowkowe.dpr:
//Szukanie polowkowe (binarne)
//(c) 2009 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

program szukanie_polowkowe;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
  a: Array [1..101] of Integer;
  l, p, s, i, n, x: Integer;

begin
  //pobierz dane od uzytkownika
  writeln('Podaj liczbe elementow tablicy (maks. 100)');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
   begin
     writeln('Podaj element a[', i, ']');
     readln(a[i]);
   end;
  writeln('Podaj element do wyszukania');
  readln(x);

  //szukaj elementu x
  l := 1;
  p := n;
  while (l <= p) do
   begin
     s := (l + p) div 2;

     if (a[s] = x) then
      begin
        //podaj wynik
        writeln('Odnaleziono element ',x,' pod indeksem ',s);
        //poczekaj na enter od uzytkownika
        readln;
        //zakoncz program
        exit;
      end;

     if (a[s] < x) then
      l := s + 1
     else
      p := s - 1;
   end;

  //podaj wynik
  writeln('Nie odnaleziono w tablicy elementu ',x);

  //poczekaj na enter od uzytkownika
  readln;

end.
Dodaj komentarz