algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zliczanie wystąpień elementu w tablicy - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Jarek Niedźwiecki, 16 sierpnia 2013 10:03
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

liczba_wystapien.pas:
program liczba_wystapien;
//Zliczanie wystapien danego elementu w tablicy
//www.algorytm.org

uses crt,sysutils;

var a:array[1..100] of integer;  //deklarujemy tablice//
wynik,x,i,n:integer;


begin
clrscr;
 writeln('podaj ilosc elememtow tablicy');
 readln(n);                //okreslamy rozmiar tablicy//

 for i:=1 to n do            //podajemy wartosci elementow tablicy//
 begin
  writeln('podaj element a[',i,']');
  readln(a[i]);
 end;

 writeln('jakiego elementu szukasz?'); //x to szukany element tablicy//
 readln(x);
 writeln;
 wynik:=0;          //zawsze zerujemy licznik poczatkowy//
 for i:=1 to n do  //zakres tablicy do przeszukania (nie musi byc caly zakres)//
 begin
  if a[i]=x then  //przeszukiwanie tablicy//
  wynik:=wynik+1;  //zliczanie wystepowania szukanego elementu//
 end;
 writeln('szukany element wystepuje ',wynik,' razy');
 readln;
end.
Dodaj komentarz