algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

L-systemy - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 lipca 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

L-systemy - program/Unit1.cpp:
//www.algorytm.org
//Tomasz Lubiński (c)2003
//L-systemy

#include <vcl.h>
#include <math.h>
#include <vector.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner){}void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
AnsiString produkcja,tmp;
AnsiString reguly[10];
int dlugosc,flaga,iteracji;
float kat,krok,przyrost_kat;
float dx,dy,x,y;
vector<int> stos_x, stos_y;
vector<float> stos_kat;

//zebranie danych z formularza
produkcja=Memo1->Lines->operator [](0);
for(int i=1; i<Memo1->Lines->Count; i++) reguly[i-1]=Memo1->Lines->operator [](i);
przyrost_kat=StrToFloat(LabeledEdit1->Text);
krok=StrToFloat(LabeledEdit2->Text);
iteracji=StrToInt(LabeledEdit3->Text);

//ustawienia początkowe (x,y - punkt startowy rysowania, kat - kąt początkowy, dx,dy-przesuniecia)
kat=0;
x=StrToInt(startX->Text);
y=Image1->Height-StrToInt(startY->Text);
dx=krok*cos(M_PI*kat/180);
dy=krok*sin(M_PI*kat/180);

//przygotowanie rysunku
Image1->Canvas->Rectangle(0,0,Image1->Width,Image1->Height);
Image1->Canvas->MoveTo(x,y);

//etap przetwarzania regul
for (int i=0; i<iteracji; i++)
    {
    dlugosc=produkcja.Length();
    tmp=produkcja;
    produkcja="";
    for (int j=1; j<=dlugosc; j++)
            {
            flaga=0;
            for (int k=0; k<Memo1->Lines->Count-1; k++)
            if (reguly[k][1]==tmp[j])
                {
                flaga=1;
                produkcja=produkcja+reguly[k].SubString(4,reguly[k].Length()-3);
                break;
                }
            if (flaga==0) produkcja=produkcja+tmp[j];
            }
    }

//etap rysowania
dlugosc=produkcja.Length();
for (int j=1; j<=dlugosc; j++)
    switch (produkcja[j])
        {
        case 'F' : x+=dx;
              y+=dy;
              Image1->Canvas->LineTo(x,y);
              break;
        case 'f' : x+=dx;
              y+=dy;
              Image1->Canvas->MoveTo(x,y);
              break;
        case '+' : kat+=przyrost_kat;
              dx=krok*cos(M_PI*kat/180);
              dy=krok*sin(M_PI*kat/180);
              break;
        case '-' : kat-=przyrost_kat;
              dx=krok*cos(M_PI*kat/180);
              dy=krok*sin(M_PI*kat/180);
              break;
        case '[' : stos_x.push_back(x);
              stos_y.push_back(y);
              stos_kat.push_back(kat);
              break;
        case ']' : x=stos_x.back();
              y=stos_y.back();
              kat=stos_kat.back();
              stos_x.pop_back();
              stos_y.pop_back();
              stos_kat.pop_back();
              Image1->Canvas->MoveTo(x,y);
              break;
        default : break;
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
//gotowe przyklady
void __fastcall TForm1::ComboBox1Change(TObject *Sender)
{
switch (ComboBox1->ItemIndex)
{
    case 0: //trojkat Sierpinskiego
    Memo1->Text="F+F+F";
    Memo1->Lines->Add("F: F+F-F-F+F");
    LabeledEdit1->Text="120";
    LabeledEdit2->Text="5";
    LabeledEdit3->Text="5";
    startX->Text = 120;
    startY->Text = 250;
    break;
    case 1: //platek sniegu Kocha
    Memo1->Text="F++F++F";
    Memo1->Lines->Add("F: F-F++F-F");
    LabeledEdit1->Text="60";
    LabeledEdit2->Text="1";
    LabeledEdit3->Text="5";
    startX->Text = 75;
    startY->Text = 300;
    break;
    case 2: //krzywa Kocha 1
    Memo1->Text="F";
    Memo1->Lines->Add("F: F+F--F+F");
    LabeledEdit1->Text="60";
    LabeledEdit2->Text="1";
    LabeledEdit3->Text="5";
    startX->Text = 75;
    startY->Text = 300;
    break;
    case 3: //krzywa Kocha 2
    Memo1->Text="F+F+F+F";
    Memo1->Lines->Add("F: FF+F+F+F+F+F-F");
    LabeledEdit1->Text="90";
    LabeledEdit2->Text="1";
    LabeledEdit3->Text="4";
    startX->Text = 250;
    startY->Text = 300;
    break;
    case 4: //krzywa Kocha 3
    Memo1->Text="F+F+F+F";
    Memo1->Lines->Add("F: FF+F++F+F");
    LabeledEdit1->Text="90";
    LabeledEdit2->Text="0,8";
    LabeledEdit3->Text="5";
    startX->Text = 100;
    startY->Text = 300;
    break;
    case 5: //krzywa Kocha 4
    Memo1->Text="F+F+F+F";
    Memo1->Lines->Add("F: FF+F+F+F+FF");
    LabeledEdit1->Text="90";
    LabeledEdit2->Text="2";
    LabeledEdit3->Text="4";
    startX->Text = 100;
    startY->Text = 300;
    break;
    case 6: //krzywa Hilberta
    Memo1->Text="X";
    Memo1->Lines->Add("X: -YF+XFX+FY-");
    Memo1->Lines->Add("Y: +XF-YFY-FX+");
    LabeledEdit1->Text="90";
    LabeledEdit2->Text="3";
    LabeledEdit3->Text="5";
    startX->Text = 150;
    startY->Text = 200;
    break;
    case 7: //krzywa Peano
    Memo1->Text="X";
    Memo1->Lines->Add("X: XFYFX+F+YFXFY-F-XFYFX");
    Memo1->Lines->Add("Y: YFXFY-F-XFYFX+F+YFXFY");
    LabeledEdit1->Text="90";
    LabeledEdit2->Text="2";
    LabeledEdit3->Text="4";
    startX->Text = 120;
    startY->Text = 250;
    break;
    case 8: //krzywa Moor'a
    Memo1->Text="LFL+F+LFL";
    Memo1->Lines->Add("L: -RF+LFL+FR-");
    Memo1->Lines->Add("R: +LF-RFR-FL+");
    LabeledEdit1->Text="90";
    LabeledEdit2->Text="3";
    LabeledEdit3->Text="5";
    startX->Text = 100;
    startY->Text = 230;
    break;
    case 9: //Smoka Heighway'a
    Memo1->Text="Fl";
    Memo1->Lines->Add("l: l+rF+");
    Memo1->Lines->Add("r: -Fl-r");
    LabeledEdit1->Text="90";
    LabeledEdit2->Text="1";
    LabeledEdit3->Text="13";
    startX->Text = 200;
    startY->Text = 230;
    break;
    case 10: //Smok Levy'ego
    Memo1->Text="F";
    Memo1->Lines->Add("F: +F--F+");
    LabeledEdit1->Text="45";
    LabeledEdit2->Text="1";
    LabeledEdit3->Text="13";
    startX->Text = 170;
    startY->Text = 230;
    break;
    case 11: //spirala 
    Memo1->Text="AAAA";
    Memo1->Lines->Add("A: X+X+X+X+X+X+");
    Memo1->Lines->Add("X: [F+F+F+F[---X-Y]+++++F++++++++F-F-F-F]");
    Memo1->Lines->Add("Y: [F+F+F+F[---Y]+++++F++++++++F-F-F-F]");
    LabeledEdit1->Text="15";
    LabeledEdit2->Text="6";
    LabeledEdit3->Text="6";
    startX->Text = 200;
    startY->Text = 250;
    break;
    case 12: //pentadendryt
    Memo1->Text="F";
    Memo1->Lines->Add("F: F+F-F--F+F+F");
    LabeledEdit1->Text="72";
    LabeledEdit2->Text="3";
    LabeledEdit3->Text="4";
    startX->Text = 120;
    startY->Text = 150;
    break;
    case 13: //drzewko 1
    Memo1->Text="F";
    Memo1->Lines->Add("F: F[+F]F[-F]F");
    LabeledEdit1->Text="25,7";
    LabeledEdit2->Text="2";
    LabeledEdit3->Text="5";
    startX->Text = 50;
    startY->Text = 100;
    break;
    case 14: //drzewko 2
    Memo1->Text="----F";
    Memo1->Lines->Add("F: FF+[+F-F-F]-[-F+F+F]");
    LabeledEdit1->Text="22,5";
    LabeledEdit2->Text="3";
    LabeledEdit3->Text="4";
    startX->Text = 150;
    startY->Text = 200;
    break;
    case 15: //drzewko 3
    Memo1->Text="X";
    Memo1->Lines->Add("X: F[+X]F[-X]+X");
    Memo1->Lines->Add("F: FF");
    LabeledEdit1->Text="20";
    LabeledEdit2->Text="1";
    LabeledEdit3->Text="7";
    startX->Text = 150;
    startY->Text = 200;
    break;

}
}
//---------------------------------------------------------------------------

Dodaj komentarz