algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Cohena-Sutherlanda - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 31 stycznia 2012 12:44
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

ClipLineWF/Form1.cs:
//Andrzej Borucki
//www.algorytm.org
//Algorytm obcinania odcinkow

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ClipLineWF
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    const int MinX = 0;
    const int MinY = 0;
    const int MaxX = 100;
    const int MaxY = 100;

    private void SwapPoints(ref int x0, ref int y0, ref int x1, ref int y1)
    {
      int tmpX, tmpY;
      tmpX = x0;
      tmpY = y0;
      x0 = x1;
      y0 = y1;
      x1 = tmpX;
      y1 = tmpY;
    }

    private void SwapCodes(ref int c1, ref int c2)
    {
      int tmp = c1;
      c1 = c2;
      c2 = tmp;
    }

    const int LEFT_EDGE = 1;
    const int RIGHT_EDGE = 2;
    const int BOTTOM_EDGE = 4;
    const int TOP_EDGE = 8;

    /* Algorytm obcinania odcinkow
     * return: 
     * 0 - inside; 1 - clip; 2 - outside
     */
    private int ClipLine1(ref int x0, ref int y0, ref int x1, ref int y1)
    {
      int code1, code2;
      bool clipped = false;
      double m;
      while (true)
      {
        code1 = 0;
        code2 = 0;
        if (x0 < MinX) code1 |= 1;
        if (x0 > MaxX) code1 |= 2;
        if (y0 < MinY) code1 |= 4;
        if (y0 > MaxY) code1 |= 8;
        if (x1 < MinX) code2 |= 1;
        if (x1 > MaxX) code2 |= 2;
        if (y1 < MinY) code2 |= 4;
        if (y1 > MaxY) code2 |= 8;

        if ((code1 | code2) == 0)
        {
          if (clipped) return 1;
          else return 0;
        }
        else if ((code1 & code2) != 0)
        {
          return 2;
        }
        else
        {
          clipped = true;
          /*ensure that p1 is outside window*/
          if (code1 == 0)
          {
            SwapPoints(ref x0, ref y0, ref x1, ref y1);
            SwapCodes(ref code1, ref code2);
          }
          /* use slope (m) to find line_clip edge Intersection */
          if (x1 != x0)
            m = (double)(y1 - y0) / (x1 - x0);
          else
            m = Double.PositiveInfinity;

          if ((code1 & TOP_EDGE) != 0)
          {
            if (x1 != x0)
              x0 += (int)((MaxY - y0) / m);
            y0 = MaxY;
          }
          else
          if ((code1 & BOTTOM_EDGE) != 0)
          {
            if (x1 != x0)
              x0 += (int)((MinY - y0) / m);
            y0 = MinY;
          }
          else
          if ((code1 & RIGHT_EDGE) != 0)
          {
            if (x1 != x0)
            {
              y0 += (int)((MaxX - x0) * m);
              x0 = MaxX;
            }
          }
          else
          if ((code1 & LEFT_EDGE) != 0)
          {
            if (x1 != x0)
            {
              y0 += (int)((MinX - x0) * m);
              x0 = MinX;
            }
          }                                       
        }
      }
    }

    /* Algorytm obcinania odcinkow
     * bardziej zwarta i szybsza implementacja algorytmu
     * return: 
     * 0 - inside; 1 - clip; 2 - outside
     */
    private int ClipLine2(ref int x0, ref int y0, ref int x1, ref int y1)
    {
      int V, C1, C2;
      C1 = 0;
      C2 = 0;

      if (x0 < MinX) C1 |= 1;
      if (x0 > MaxX) C1 |= 2;
      if (y0 < MinY) C1 |= 4;
      if (y0 > MaxY) C1 |= 8;
      if (x1 < MinX) C2 |= 1;
      if (x1 > MaxX) C2 |= 2;
      if (y1 < MinY) C2 |= 4;
      if (y1 > MaxY) C2 |= 8;

      if (((C1 & C2) == 0) && ((C1 | C2) != 0))
      {
        if ((C1 & 12) != 0)
        {
          if (C1 < 8) V = MinY; else V = MaxY;
          x0 += (int)((double)(V - y0) * (x1 - x0) / (y1 - y0));
          y0 = V;
          C1 = (x0 < MinX ? 1 : 0) + (x0 > MaxX ? 2 : 0);
        }

        if ((C2 & 12) != 0)
        {
          if (C2 < 8) V = MinY; else V = MaxY;
          x1 += (int)((double)(V - y1) * (x1 - x0) / (y1 - y0));
          y1 = V;
          C2 = (x1 < MinX ? 1 : 0) + (x1 > MaxX ? 2 : 0);
        }

        if (((C1 & C2) == 0) && ((C1 | C2) != 0))
        {
          if (C1 != 0)
          {
            if (C1 == 1) V = MinX; else V = MaxX;
            y0 += (int)((double)(V - x0) * (y1 - y0) / (x1 - x0));
            x0 = V;
            C1 = 0;
          }

          if (C2 != 0)
          {
            if (C2 == 1) V = MinX; else V = MaxX;
            y1 += (int)((double)(V - x1) * (y1 - y0) / (x1 - x0));
            x1 = V;
            C2 = 0;
          }
        }
        if ((C1 == 0) || (C2 == 0)) return 1; else return 2;
      }
      else
        if ((C1 | C2) == 0) return 0; else return 2;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap bmp = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
      pictureBox1.Image = bmp;
      Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
      g.Clear(Color.White);
      Pen pen = new Pen(Brushes.Black);
      using(pen)
      {
        g.DrawRectangle(pen, new Rectangle(100, 100, 100, 100));
      }
      g.Dispose();
      pictureBox1.Invalidate();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap bmp = (Bitmap)pictureBox1.Image;
      Random rand = new Random();

      int x0 = rand.Next(200) - 100;
      int y0 = rand.Next(200) - 100;
      int x1 = rand.Next(200);
      int y1 = rand.Next(200);
      Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
      g.Clear(Color.White);
      Pen pen = new Pen(Brushes.Black);
      using (pen)
      {
        g.DrawRectangle(pen, new Rectangle(100, 100, 100, 100));
        g.DrawLine(pen, x0+100, y0+100, x1+100, y1+100);
      }      
      int res = ClipLine2(ref x0, ref y0, ref x1, ref y1);
      switch (res)
      {
        case 0: pen = new Pen(Brushes.Red, 2); break;
        case 1: pen = new Pen(Brushes.Lime, 2); break;
        default: pen = new Pen(Brushes.Magenta, 2); break;
      }      
      using (pen)
      {        
        g.DrawLine(pen, x0 + 100, y0 + 100, x1 + 100, y1 + 100);
      }
      g.Dispose();
      pictureBox1.Invalidate();
    }
  }
}
Dodaj komentarz