algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Cohena-Sutherlanda - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 12 grudnia 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Algorytm Cohena-Sutherlanda - C++/Cohen_Sutherland.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
//Algorytm Cohena-Sutherlanda
//(c) 2009 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Cohen_Sutherland.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Label6Click(TObject *Sender)
{
 ShellExecute(Application->Handle,
       "open",
       "http://www.algorytm.org",
       NULL,
       NULL,
       SW_NORMAL);
}

#define LEFT 80
#define RIGHT 420
#define TOP 80
#define BOTTOM 320

unsigned char calcRegCode(int x, int y)
{
  unsigned char result = 0;
  if (x < LEFT)  result |= 0x1;
  if (x > RIGHT) result |= 0x2;
  if (y > BOTTOM) result |= 0x4;
  if (y < TOP)  result |= 0x8;

  return result;
}

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Cohen_Sutherland(int x1, int y1, int x2, int y2)
{
  unsigned char rcode1, rcode2, rcode;
  int x, y;

  /* Algorytm Cohena-Sutherlanda */
  /* 1. Zakoduj końce odcinka zgodnie z kodami obszarów */
  rcode1 = calcRegCode(x1, y1);
  rcode2 = calcRegCode(x2, y2);
  /* 2. Jeżeli iloczyn logiczny (AND) tych kodów <>0,
   to odcinek może być pominięty (w całości poza
   oknem) - zaznacz go na czerwono */
  if (rcode1 & rcode2)
  {
   Image1->Canvas->Pen->Color = clRed;
   Image1->Canvas->MoveTo(x1, y1);
   Image1->Canvas->LineTo(x2, y2);
  }
   /* 3. Jeżeli suma logiczna (OR)tych kodów = 0,
     to odcinek w całości mieści się w okienku
     - zaznacz go na zielono */
  else if ((rcode1 | rcode2) == 0)
  {
   Image1->Canvas->Pen->Color = clGreen;
   Image1->Canvas->MoveTo(x1, y1);
   Image1->Canvas->LineTo(x2, y2);
  }
  else
  {
   /* pozostale przypadki - przeciecie z krawedzia okna */
   do
   {
     if (rcode1 != 0)
     {
      rcode = rcode1;
     }
     else
     {
      rcode = rcode2;
     }

     /* pozostale przypadki - przeciecie z krawedzia okna */
     if (rcode & 0x1)
     {
      y = y1+(y2-y1)*(LEFT-x1)/(x2-x1);
      x = LEFT;
     }
     else if (rcode & 0x2)
     {
      y = y1+(y2-y1)*(RIGHT-x1)/(x2-x1);
      x = RIGHT;
     }
     else if (rcode & 0x4)
     {
      x = x1+(x2-x1)*(BOTTOM-y1)/(y2-y1);
      y = BOTTOM;
     }
     else if (rcode & 0x8)
     {
      x = x1+(x2-x1)*(TOP-y1)/(y2-y1);
      y = TOP;
     }

     if (rcode == rcode1)
     {
      Image1->Canvas->Pen->Color = clYellow;
      Image1->Canvas->MoveTo(x1, y1);
      Image1->Canvas->LineTo(x, y);
      x1 = x;
      y1 = y;
      rcode1 = calcRegCode(x1, y1);
     }
     else
     {
      Image1->Canvas->Pen->Color = clYellow;
      Image1->Canvas->MoveTo(x2, y2);
      Image1->Canvas->LineTo(x, y);
      x2 = x;
      y2 = y;
      rcode2 = calcRegCode(x2, y2);
     }
   } while ((rcode1 & rcode2) == 0 && (rcode1 | rcode2) != 0);

   if ((rcode1 | rcode2) == 0)
   {
     Image1->Canvas->Pen->Color = clBlue;
     Image1->Canvas->MoveTo(x1, y1);
     Image1->Canvas->LineTo(x2, y2);
   }
   else
   {
     Image1->Canvas->Pen->Color = clYellow;
     Image1->Canvas->MoveTo(x1, y1);
     Image1->Canvas->LineTo(x2, y2);
   }
  }
}


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
int i, x1, y1, x2, y2;

/* wyczysc wszystko */
Image1->Canvas->Pen->Color = clBlack;
Image1->Canvas->Pen->Width = 2;
Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, Image1->Width, Image1->Height);

/* narysuj okno */
Image1->Canvas->Brush->Color = clLtGray;
Image1->Canvas->Rectangle(LEFT, TOP, RIGHT, BOTTOM);

/* losuj odciniki */
randomize();
for (i=0; i<20; i++)
{
  x1 = random(Image1->Width);
  y1 = random(Image1->Height);
  x2 = x1 + random(200) - 100;
  y2 = y1 + random(200) - 100;

  Cohen_Sutherland(x1, y1, x2, y2);
}
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz