algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Przecinanie się odcinków - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Odcinki.adb:
--
-- Program sprawdza, czy dwa odcinki sie przecinaja
-- Program pobrano ze strony www.algorytm.org
-- (c)2006 Tomasz Lubinski
--

with Text_IO;
use Text_IO;

procedure Odcinki is

  type point is record
   x: Integer;
   y: Integer;
  end record;
  
  -- wyznacznik macierzy
  function det_matrix(x: point; y: point; z: point) return Integer is
  begin
   return (x.x*y.y + y.x*z.y + z.x*x.y - z.x*y.y - x.x*z.y - y.x*x.y);
  end;  
   
  -- Ta funkcja sprawdza, czy punkt z należy do odcinka |xy|
  function przynaleznosc(x: point; y: point; z: point) return Boolean is
  begin
   if det_matrix(x, y, z) /= 0 then 
     return False; 
   elsif Integer'min(x.x, y.x) <= z.x and then
       z.x <= Integer'max(x.x, y.x) and then
       Integer'min(x.y, y.y) <= z.y and then
       z.y <= Integer'max(x.y, y.y) then
     return True;
   else
     return False;
   end if;
  end;
   


  points: array(1..4) of point; -- punkty 
  s   : String := "          ";
  ptr  : Integer := 0;
begin
     
  Put_Line("Wprowadzanie wspolrzednych punktow.");
  Put_Line("Odcinek 1");
  Put_Line("Punkt #1");
  Put_Line("x=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(1).x := Integer'Value(s);
  Put_Line("y=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(1).y := Integer'Value(s);
  Put_Line("Punkt #2");
  Put_Line("x=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(2).x := Integer'Value(s);
  Put_Line("y=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(2).y := Integer'Value(s);  
  Put_Line("Odcinek 2");
  Put_Line("Punkt #1");
  Put_Line("x=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(3).x := Integer'Value(s);
  Put_Line("y=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(3).y := Integer'Value(s);
  Put_Line("Punkt #2");
  Put_Line("x=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(4).x := Integer'Value(s);
  Put_Line("y=");
  s := "          ";
  Get_Line(s, ptr);
  points(4).y := Integer'Value(s);   

  -- Sprawdzanie, czy jakiś punkt należy do drugiego odcinka
  if przynaleznosc(points(1), points(2), points(3)) or else
   przynaleznosc(points(1), points(2), points(4)) or else
   przynaleznosc(points(3), points(4), points(1)) or else
   przynaleznosc(points(3), points(4), points(2)) then   
    Put_Line("Odcinki sie przecinaja- przynaleznosc");
    return;
  end if;
        
  -- zaden punkt nie nalezy do drugego odcinka
  if ((det_matrix(points(1), points(2), points(3)))*(det_matrix(points(1), points(2), points(4)))>=0) then
   Put_Line("Odcinki sie NIE przecinaja"); 
  elsif ((det_matrix(points(3), points(4), points(1)))*(det_matrix(points(3), points(4), points(2)))>=0) then
   Put_Line("Odcinki sie NIE przecinaja");
  else -- znaki wyznaczników sa równe
   Put_Line("Odcinki sie przecinaja- punkty leza po przeciwnych stronach");
  end if;
  
end;
Dodaj komentarz