algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Przynależność punktu do odcinka - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Odcinek.adb:
--
-- Program sprawdza, czy punkt nalezy do odcinka
-- Program pobrano ze strony www.algorytm.org
-- (c)2006 Tomasz Lubinski
--

with Text_IO;
use Text_IO;

procedure Odcinek is

  type point is record
   x: Integer;
   y: Integer;
  end record;
  
  det: Integer;          -- wyznacznik macierzy
  points : array (1..3) of point; -- tablica wspolrzednych punktow
  s: String := "           ";
  ptr: Integer := 0;
  
begin

  -- Wprowadzanie wspolrzednych punktow
  for i in points'range loop
   Put_Line("Punkt " & Integer'Image(i));
   Put_Line("x = ");   
   s := "           ";
   Get_Line(s, ptr);
   points(i).x := Integer'Value(s);
   Put_Line("y = ");   
   s := "           ";   
   Get_Line(s, ptr);   
   points(i).y := Integer'Value(s);
  end loop;


  -- Oblicznie wyznacznika macierzy
  det := points(1).x*points(2).y + points(2).x*points(3).y + points(3).x*points(1).y -
     points(3).x*points(2).y - points(1).x*points(3).y - points(2).x*points(1).y;
                            
  -- Sprawdzanie wspolliniowosci:
  if det /= 0 then
   Put_Line("Punkt #3 nie nalezy do odcinka #1-#2: brak wspolliniowosci"); 
  elsif Integer'min(points(1).x, points(2).x) <= points(3).x and then
     points(3).x <= Integer'max(points(1).x, points(2).x) and then
     Integer'min(points(1).y, points(2).y) <= points(3).y and then 
     points(3).y <= Integer'max(points(1).y, points(2).y) then 
   Put_Line("Punkt #3 nalezy do odcinka #1-#2"); 
  else
   Put_Line("Punkt #3 NIE nalezy do odcinka #1-#2");
  end if;
  
end;
Dodaj komentarz