algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Współliniowość trzech punktów - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 8
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

punkty.cpp:
//Program sprawdza, czy trzy punkty sa wspolliniowe
//Program pobrano ze strony www.algorytm.org
//Opracowal Michal Knasiecki

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct wsp   //wspolrzedne punktow
		{
   	int x,y;
   };

void main(void)
{
int i,det; //wyznacznik macierzy
wsp punkty[3]; //tablica punktow
clrscr();
printf("Wprowadzanie wspolrzednych punktow.");
for (i=1;i<4;i++)
	{
	printf("\nPunkt #%i",i);
  printf("\nX= ");
  scanf("%i",&punkty[i-1].x);
  printf("\nY= ");
  scanf("%i",&punkty[i-1].y);
  }
//Oblicznie wyznacznika macierzy
det=punkty[0].x*punkty[1].y+punkty[1].x*punkty[2].y+punkty[2].x*punkty[0].y-
punkty[2].x*punkty[1].y-punkty[0].x*punkty[2].y-punkty[1].x*punkty[0].y;
if (det>0) printf("\nPunkt #3 lezy po lewej stronie wektora #1->#2");
else if (det<0) printf("\nPunkt #3 lezy po prawej stronie wektora #1->#2");
else printf("\nPunkty leza na wspolnej prostej");
getch();
}
Dodaj komentarz