algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Znajdowanie wypukłej otoczki (algorytm Grahama) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Emil Hotkowski, 26 sierpnia 2012 21:43
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

graham.cpp:
//Graham+Sortowanie katowe
//Emil Hotkowski
//www.algorytm.org

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#define REP(i,n) for(int i = 0 ; i < (n);i++)
#define MX 500001
using namespace std;

vector < pair<int,int> > punkty;
vector < pair<double,int> > tangens;
int stos[MX];
int pocz=0;

//zwraca wartosc wyznacznika
bool det(int a,int b,int c)
{
  int p=punkty[a].second*punkty[b].first+punkty[b].second*punkty[c].first+punkty[c].second*punkty[a].first-punkty[c].second*punkty[b].first-punkty[a].second*punkty[c].first-punkty[b].second*punkty[a].first;
  if (p>=0) return 1;
  return 0;
}
 
//kladzie wartosc na stos
void push(int nr)
{
  stos[pocz++]=nr;
}

//zdejmuje wartosc ze stosu
void pops()
{
  pocz--;
}

//algorytm Graham'a
void graham()
{
  int sY=punkty[0].first,sX=punkty[0].second; 
  push(0);
  for(int i = tangens.size()-1; i >=0;i--)
  {
    int nr=tangens[i].second;
    if(pocz==2) push(nr); 
    else
    {
      while(det(stos[pocz-2],stos[pocz-1],nr)==0 && pocz!=1) pops();
      push(nr);
    }//else 
  }//for

  while(det(stos[pocz-2],stos[pocz-1],0)==0 && pocz!=1)pops();
  push(0);
}


int main()
{
  int n;
  
  cin>>n;
  
  REP(i,n)
  {
  int x,y;
  cin>>x>>y;
  punkty.push_back( make_pair(y,x));
  
     }
  
  sort(punkty.begin(),punkty.end());
  //postac (Yi,Xi)
  
  int sY=punkty[0].first,sX=punkty[0].second;
  for(int i = 1; i < n;i++)
  {
    double a=punkty[i].second-sX;
    double b=punkty[i].first-sY;
    double w=a/b;
    tangens.push_back( make_pair( w,i));
  }
 
  sort(tangens.begin(),tangens.end());
  int ktory=1;
  for(int i = tangens.size()-1;i>=0;i--)
  {
    int p=tangens[i].second;
    cout<<ktory++<<" : ("<<punkty[p].second<< ","<<punkty[p].first<<")\n";
  }
  
  graham();
  
  cout<<"\n\nOTOCZKA : \n";
  REP(i,pocz)
  {  
    cout<<stos[i]<< " : ("<<punkty[stos[i]].second<<","<<punkty[stos[i]].first<<")\n";
  }
  
  //system("PAUSE");
  return 0;  
}
Dodaj komentarz