algorytm.org

Implementacja w PythonBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana liczby na słowa z polską gramatyką - Implementacja w Python
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Stefan Pruszkiewicz, 01 marca 2018 16:45
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

zlns_gramatyka.py:
# Zamiana liczby na slowa z polska gramatyka
# www.algorytm.org

def Slownie (Liczba):  
  Liczby = [
    [''     ,''        ,''         ,''      ],
    ['jeden '  ,'jedenascie '  ,'dziesiec '    ,'sto '    ],
    ['dwa '   ,'dwanascie '   ,'dwadziescia '   ,'dwiescie '  ],
    ['trzy '  ,'trzynascie '  ,'trzydziesci '   ,'trzysta '  ],
    ['cztery ' ,'czternascie '  ,'czterdziesci '  ,'czterysta ' ],
    ['piec '  ,'pietnascie '  ,'piecdziesiat '  ,'piecset '  ],
    ['szesc '  ,'szesnascie '  ,'szescdziesiat '  ,'szescset '  ],
    ['siedem ' ,'siedemnascie ' ,'siedemdziesiat ' ,'siedemset ' ],
    ['osiem '  ,'osiemnascie '  ,'osiemdziesiat '  ,'osiemset '  ],
    ['dziewiec ','dziewietnascie ','dziewiecdziesiat ','dziewiecset ']]

  Grupy = [
    [''    ,''     ,''     ],
    ['tysiac ' ,'tysiace ' ,'tysiecy ' ],
    ['milion ' ,'miliony ' ,'milionow ' ],
    ['miliard ','miliardy ','miliardow '],
    ['bilion ' ,'biliony ' ,'bilionow ' ],
    ['biliard ','biliardy ','biliardow '],
    ['trylion ','tryliony ','trylionow ']]

  J, N, D, S, G, K = 0, 0, 0, 0, 0, 0   #Jednostki,Nastki,Dziesiatki,Setki,Grupy,Koncowki
  Ciag, Znak = "", ""
  
  if Liczba < 0:
    Znak = "minus "
    Liczba = -Liczba
  if Liczba == 0:
    Ciag = "zero "
  while not Liczba == 0:
    S = Liczba % 1000 // 100
    D = Liczba % 100 // 10
    J = Liczba % 10
    if D == 1 and J > 0:        #Warunek do obsługi nastek
      N = J
      D = 0
      J = 0
    else:
      N = 0
    if J == 1:             #Tu zawiera sie cała gramatyka, wybór końcówki
      if S + D + N > 0:
        K = 2
      else:
        K = 0;
    elif J in [2,3,4]:
      K = 1
    else:
      K = 2    
    if S + D + N + J > 0:
      Ciag = Liczby[S][3] + Liczby[D][2] + Liczby[N][1] + Liczby[J][0] + Grupy[G][K] + Ciag
    G = G + 1
    Liczba = Liczba // 1000;
  return Znak + Ciag
  
print(Slownie(9223372036854775807))
Dodaj komentarz