algorytm.org

Implementacja w PhpBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Drzewa Poszukiwań Binarnych (BST) - Implementacja w Php
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Marek Rynarzewski, 01 września 2012 17:42
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

bst.php:
<?php
//Drzewo BST
//Marek Rynarzewski
//www.algorytm.org


	//wczytaj tablice
	//zapenij ze indeksy tablicy zaczynaja sie od 1
	function fixArray(array &$a)
	{
		if (!is_numArr($a) or getFirstKey($a) != 1)
		{
			$a = setFirstKeyAs1($a);
		}
	}
	
	//zwraca true, jezeli wszystkie wartosc w tablicy sa liczbami
	function /*boolean*/ is_numArr(array $a)
	{
		foreach ($a as $k => $i)
		{
			if (!is_numeric($k))
				return false;
		}
		return true;
	}
	
	//zwraca wartosc pierwszego klucza w tablicy (numer indeksu od ktorego zaczyna sie tablica)
	function /*mixed*/ getFirstKey(array $a)
	{
		foreach ($a as $k => $i)
		{
			return $k;
		}
	}
	
	//przerabia tablice tak, by pierwszy indeks by rowny 1
	function /*array*/ setFirstKeyAs1(array $array)
	{
		$r = array();
		foreach ($array as $k => $i)
		{
			if (getFirstKey($array) == $k)
			{
				$r[1] = $i;
			}
			else
			{
				$r[] = $i;
			}
		}
		return $r;
	}
	
	//Wezel drzewa BST
	class BSTNode
	{
		public function __construct($value)
		{
			$this->key = $value;
		}
		public $_parent = null;
		public $left = null;
		public $right = null;
		public $key = null;
		public function __toString()
		{
			return (($this->key != null)?((string)$this->key):('NULL'));
		}
	}
	
	//Drzewo BST
	class BST implements Countable
	{
		public $root;
		private $size = 0;
		
		//Tworzy drzewo BST na podstawie tablicy
		static /*BST*/ function toBST(array $a)
		{
			fixArray($a);
			$bst = new BST;
			$bst->root = new BSTNode($a[1]);
			for ($i = 2; $i <= count($a); $i ++)
			{
				$bst->insert(new BSTNode($a[$i]));
			}
			return $bst;
		}
		
		//Przechodz drzwo poprzecznie (in-order)
		public /*void*/ function inOrder(BSTNode $node = null)
		{
			if ($node != null)
			{
				$this->inOrder($node->left);
				echo $node;
				$this->inOrder($node->right);
			}
		}
		
		//Przechodz drzwo poprzecznie (in-order) i wywoluje podana funkcje dla kazdego wezla
		public /*mixed*/ function inOrderOwn($function, BSTNode $node = null)
		{
			if ($node != null)
			{
				$this->inOrderOwn($function, $node->left);
				$function($node);
				$this->inOrderOwn($function, $node->right);
			}
		}
		
		//Przechodz drzwo wzdluznie (pre-order)
		public /*void*/ function preOrder(BSTNode $node = null)
		{
			if ($node != null)
			{
				echo $node;
				$this->preOrder($node->left);
				$this->preOrder($node->right);
			}
		}
		
		//Przechodz drzwo wzdluznie (pre-order) i wywoluje podana funkcje dla kazdego wezla
		public /*mixed*/ function preOrderOwn($function, BSTNode $node = null)
		{
			if ($node != null)
			{
				$function($node);
				$this->preOrderOwn($function, $node->left);
				$this->preOrderOwn($function, $node->right);
			}
		}
		
		//Przechodz drzwo wstecznie (post-order)
		public /*void*/ function postOrder(BSTNode $node = null)
		{
			if ($node != null)
			{
				$this->postOrder($node->left);
				$this->postOrder($node->right);
				echo $node;
			}
		}
		
		//Przechodz drzwo wstecznie (post-order) i wywoluje podana funkcje dla kazdego wezla
		public /*void*/ function postOrderOwn($function, BSTNode $node = null)
		{
			if ($node != null)
			{
				$this->postOrderOwn($function, $node->left);
				$this->postOrderOwn($function, $node->right);
				$function($node);
			}
		}
		
		//Przeszukuje drzewo rekursywnie, w celu znalezienie podanej wartosci
		public function recursiveSearch($value, BSTNode $node = null)
		{
			echo 'value = '.$value.'<br/>node = '.$node.'<br/>';
			if (($node == null) or ($node->key == $value))
			{
				echo 'node == null or '.$node->key.' == '.$value.'<br/>';
				return $node;
			}
			else
			{
				echo 'node != null or '.$node->key.' != '.$value.'<br/>';
				if ($value < $node->key)
				{
					echo $value.' < '.$node->key.'<br/>';
					return $this->recursiveSearch($value, $node->left);
				}
				else
				{
					echo $value.' >= '.$node->key.'<br/>';
					return $this->recursiveSearch($value, $node->right);
				}
			}
		}
		
		//Przeszukuje drzewo iteracyjnie, w celu znalezienie podanej wartosci
		public function iterativeSearch($value, BSTNode $node = null)
		{
			while (($node != null) and ($value != $node->key))
			{
				if ($value < $node->key)
				{
					$node = $node->left;
				}
				else
				{
					$node = $node->right;
				}
			}
			return $node;
		}
		
		//Zwraca warosc maksymalna w drzewie BST
		public function maximum(BSTNode $node = null)
		{
			while ($node->left != null)
			{
				$node = $node->left;
			}
			return $node;
		}
		
		//Zwraca warosc minimalna w drzewie BST
		public function minimum(BSTNode $node = null)
		{
			while ($node->right != null)
			{
				$node = $node->right;
			}
			return $node;
		}
		
		public function successor(BSTNode $node = null)
		{
			if ($node->right != null)
			{
				return $this->minimum($node);
			}
			$y = $node->_parent;
			while (($y != null) and ($node == $y->right))
			{
				$node = $y;
				$y = $y->right;
			}
			return $y;
		}
		
		public function predecessor(BSTNode $node = null)
		{
			if ($node->left != null)
			{
				return $this->maximum($node);
			}
			$x = null;
			do
			{
				$x = $node; 
				$y = $y->_parent; 
			}
			while (($node != null) && ($node->right != $x));
			return $y;
		}
		
		//Wstawia wartosc do drzewa BST
		public function insert(BSTNode $node = null)
		{
			$y = null;
			$x = $this->root;
			while ($x != null)
			{
				$y = $x;
				if ($node->key < $x->key)
				{
					$x = $x->left;
				}
				else
				{
					$x = $x->right;
				}
			}
			$node->_parent = $y;
			if ($y == null)
			{
				$this->root = $node;
			}
			else
			{
				if ($node->key < $y->key)
				{
					$y->left = $node;
				}
				else
				{
					$y->right = $node;
				}
			}
			$this->size++;
		}
		
		//Usuwa wartosc z drzewa BST
		public function delete(BSTNode $node = null)
		{
			if ($node->left == null)
			{
				$y = $node;
			}
			else
			{
				$y = $this->successor($node);
			}
			if ($y->left != null)
			{
				$x = $y->left;
			}
			else
			{
				$x = $y->right;
			}
			if ($x != null)
			{
				$x->_parent = $y->_parent;
			}
			if ($y->_parent == null)
			{
				$this->root = $x;
			}
			else
			{
				if ($y == $y->_parent->left)
				{
					$y->_parent->left = $x;
				}
				else
				{
					$y->_parent->right = $x;
				}
			}
			if ($y != $node)
			{
				$node->key = $y->key;
			}
			unset($node);
			$this->size--;
		}
		
		//Zwraca liczbe elementow w drzewie BST
		public function count()
		{
			return $this->size;
		}
	}
?>
Dodaj komentarz