algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Drzewa Poszukiwań Binarnych (BST) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 74
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Rafał Gawlik, 05 lutego 2012 00:52
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

bst.c:
//Drzewo BST
//Rafal Gawlik
//www.algorytm.org

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>

//definicja wezla
struct wezel
 {
 int wartosc;      //wartosc przechowywana w wezle
 struct wezel *rodzic; //wskaznik na rodzica
 struct wezel *l_syn;  //wskaznik na lewe dziecko
 struct wezel *p_syn;  //wskaznik na prawe dziecko
 };
struct wezel *root; //wskaźnik na root'a

//funkcja zwraca wskaznik elementu o najmniejszej wartosci (najbardziej na lewo)
struct wezel* naj_lewo(struct wezel *start)
 {
 if(start->l_syn != NULL)
  return naj_lewo(start->l_syn);
  else
  return start;
 }

//funkcja zwraca wezel o podanej wartosci, badz NULL, gdy taki wezel nie istnieje
struct wezel* szukaj(struct wezel *start, int wartosc) 
 {
  //jezeli wezel ma szukana wartosc to odnalezlismy go
  if (start->wartosc == wartosc) return start;
  //jezeli szukana wartosc jest mniejsza to szukamy w lewym poddrzewie o ile istnieje
  else if (wartosc < start->wartosc && start->l_syn != NULL) return szukaj(start->l_syn, wartosc); 
  //jezeli szukana wartosc jest wieksza to szukamy w prawym poddrzewie o ile istnieje  	
  else if (wartosc > start->wartosc && start->p_syn != NULL) return szukaj(start->p_syn, wartosc);
  return NULL;
 }

//dodaje wezel o podanej wartosci n, do drzewa o korzeniu start
int dodawanie(int n, struct wezel *start)
 {
 //jezeli drzewo jest puste to dodaj korzen
 if (root == NULL)
  {
	root = (wezel*)malloc(sizeof *root);
  root->wartosc = n;
  root->l_syn = NULL;
  root->p_syn = NULL;
  root->rodzic = NULL;
  }
 //jezeli zadana wartosc jest mniejsza od korzenia idz do lewego poddrzewa
 else if(n < start->wartosc)
  {
  //jezeli lewe poddrzewo istnieje wywolaj dla niego ta funkcje rekurencyjnie
  if(start->l_syn != NULL)
   {
   dodawanie(n,start->l_syn);
   }
  //jezeli lewe poddrzewo nie istnieje dodaj nowy wezel o zadanej wartosci
   else
   {
	 wezel *nowy = (wezel*)malloc(sizeof *root);
   nowy->wartosc = n;
   nowy->l_syn = NULL;
   nowy->p_syn = NULL;
   nowy->rodzic = start;
   start->l_syn=nowy;
   }
  }
  //jezeli zadana wartosc jest wieksza lub rowna korzeniowi idz do prawego poddrzewa  
  else
  {
   //jezeli prawe poddrzewo istnieje wywolaj dla niego ta funkcje rekurencyjnie  	
   if(start->p_syn!=NULL)
   {
    dodawanie(n,start->p_syn);
   }
   //jezeli prawe poddrzewo nie istnieje dodaj nowy wezel o zadanej wartosci   
   else
   {
	  wezel *nowy = (wezel*)malloc(sizeof *root);
    nowy->wartosc = n;
    nowy->l_syn = NULL;
    nowy->p_syn = NULL;
    nowy->rodzic = start;
    start->p_syn=nowy;
   }
  }
 return 0;
 }

//usun wezel start
void kasowanie(struct wezel *start)
 {
 //jezeli wezel nie ma dzieci
 if(start->l_syn==NULL && start->p_syn==NULL)
 {
  //jezeli wezel jest korzeniem
  if(start->rodzic==NULL)
  {
  root=NULL;
  }
  //jezeli wezel jest po lewej stronie rodzica,
  else if(start->rodzic->l_syn==start)
  {
  //usun wezel z lewej strony wezla rodzica
  start->rodzic->l_syn=NULL;
  }
  else
  {
  //usun wezel z prawej strony wezla rodzica  	
  start->rodzic->p_syn=NULL;
  }
  delete start;
 }
 //jezeli wezel ma tylko jedno dziecko
 else if(start->l_syn==NULL || start->p_syn==NULL)
 {
  //jezeli po lewej stronie nie ma dziecka
  if(start->l_syn==NULL)
  {
  //jezeli wezel jest korzeniem
  if(start->rodzic==NULL)
  {
   root=start->p_syn;
  }
  //jezeli wezel jest po lewej stronie rodzica
  else if(start->rodzic->l_syn==start)
  {
   //przyczep z lewej strony rodzica wezel bedacy po prawej stronie usuwanego wezla
   start->rodzic->l_syn=start->p_syn;
  }
  else
  {
   //przyczep z prawej strony rodzica wezel bedacy po prawej stronie usuwanego wezla
   start->rodzic->p_syn=start->p_syn;
  }
  }
  else
  {
  //jezeli wezel jest korzeniem
  if(start->rodzic==NULL)
  {
   root=start->l_syn;
  }
  //jezeli wezel jest po lewej stronie rodzica
  else if(start->rodzic->l_syn==start)
  {
   //przyczep z lewej strony rodzica wezel bedacy po lewej stronie usuwanego wezla
   start->rodzic->l_syn=start->l_syn;
  }
  else
  {
   //przyczep z prawej strony rodzica wezel bedacy po prawej stronie usuwanego wezla
   start->rodzic->p_syn=start->l_syn;
  }
  }
  delete start;
 }
 else
 {
  //wstaw w miejsce usuwanego elementu - najmniejsza wartosc z prawego poddrzewa
  struct wezel *temp;
  temp=naj_lewo(start->p_syn);
  start->wartosc = temp->wartosc;
  kasowanie(temp);
 }
 }

//przejdz drzewo w kolejnosci zaczynajac od wezla start
void in_order_tree_walk(struct wezel *start)
 {
 if(start->l_syn != NULL) //jezeli ma dzieci po lewej stronie wywolaj funkcje rekurencyjnie
  in_order_tree_walk(start->l_syn);

 printf("%d\n", start->wartosc); //wypisz wartosc

 if(start->p_syn != NULL) //jezeli ma dzieci po prawej stronie wywolaj rekurencyjnie
  in_order_tree_walk(start->p_syn);
 }

//lsouje wartosc w przedziale od a do b
int losowanie(int a, int b)
 {
 if(a < b)
  return a + (int)((b-a+1.0)*(rand()/(RAND_MAX+1.0)));
 else
 {
  fprintf(stderr, "złe wartości");
  return -1;
 }
 }

//przklad uzycia drzewa BST
int main(int argc, char *argv[])
 {
 int i;
 //pobierz rozmiar drzewa z parametru wejsciowego
 int a,k,size=atoi(argv[1]);
 root = NULL;

 struct timezone tz;
 struct timeval tv;

 gettimeofday(&tv, &tz);
 srand(tv.tv_usec);

 //losuj wartosc elementow
 for(i=0;i<size;i++)
 {
  a=losowanie(1,100);
  dodawanie(a, root);
 }
 printf("\n");
 
 //przejdz drzewo w kolejnosci
 in_order_tree_walk(root);

 //usun wartosc z drzewa
 printf("Wartość węzła do usunięcia: \n");
 scanf("%d", &k);
 kasowanie(szukaj(root,k));
 printf("\n\n");

 //przejdz drzewo w kolejnosci
 in_order_tree_walk(root);

 return 0;
 }
 
Dodaj komentarz